PowerArchiver Starter

Úvodem

PowerArchiver Starter je malá aplikace dostupná přes ikonku v oznamovací oblasti, která se stará o postupné provádění do fronty zařazených úloh a usnadňuje spuštění „velkého“ PowerArchiveru.

Jak PowerArchiver Starter funguje?

Po spuštění bude PowerArchiver Starter pracovat na pozadí (poznáte podle malé ikonky v oznamovací oblasti) a automaticky se spustí i při každém dalším zapnutí počítače. Kliknete-li na ikonku v oznamovací oblasti pravým tlačítkem myši, budete mít následující možnosti:

 • „Spustit PowerArchiver“ - umožňuje rychle spustit hlavní program (stejný efekt má dvojí kliknutí levým tlačítkem myši přímo na ikonce v oznamovací oblasti).
 • „Zobrazit frontu úloh…“ - zobrazí okno fronty úloh, ve kterém můžete prohlížet a případně i upravovat úlohy zařazené do fronty.
  • „Vymazat“ - vymaže označenou úlohu z fronty (nelze vymazat úlohu, která se právě provádí).
  • „Posunout nahoru“ - posune ve frontě označenou úlohu o jedno místo výš (nelze posunout úlohu, která se právě provádí).
  • „Posunout dolů“ - posune ve frontě označenou úlohu o jedno místo níž (nelze posunout úlohu, která se právě p rovádí).
  • „Zavřít“ - zavře okno fronty úloh PowerArchiveru.
 • „Používat frontu pro všechny úlohy“ - zapíná/vypíná použití fronty úloh pro všechny operace typu spakovat/rozbalit/zálohovat. Jde o totéž nastavení, které můžete měnit v hlavním programu přes „Konfigurace > Fronta úloh“. Potřebujete-li při konkrétní operaci obecné nastavení změnit, stačí zaškrtnout či naopak zrušit zaškrtnutí u volby „Přidat do fronty“ v příslušném dialogu (Přidat, Rozbalit, Zálohování) hlavního programu - ta má totiž větší prioritu než obecné nastavení.
 • „Archivy“ - seznam pěti archivů, se kterými jste naposledy pracovali.
 • „Zálohy“ - seznam pěti záloh, se kterými jste naposledy pracovali.

Jak spustit PowerArchiver Starter

Možnost spustit PowerArchiver Starter máte hned při instalaci PowerArchiveru. Jestliže při instalaci spuštění nepovolíte (nebo nastavení později změníte), můžete kdykoli Starter ručně spustit tak, že ve složce, do níž jste PowerArchiver nainstalovali, kliknete na soubor PASTARTER.EXE. PowerArchiver vás ke spuštění Starteru sám vyzve také tehdy, když v dialogovém okně pakování/rozbalování/zálohování zaškrtnete možnost „Přidat do fronty“.

Jak ukončit PowerArchiver Starter

Chcete-li, aby se PowerArchiver Starter nespouštěl automaticky po každém spuštění počítače, klikněte pravým tlačítkem na ikonku v oznamovací oblasti a z nabídky vyberte „Zavřít“. Program se sám zeptá, zda ho chcete vypnout a zda se při příštím zapnutí počítače už znovu nemá automaticky spouštět.

Poznámka: Kvůli maximální úspoře systémových prostředků je PowerArchiver Starter napsaný v jazyce podobném assembleru - v instalačním balíku zabírá 64 kB, nainstalovaný 179 kB a po spuštění si pro sebe vyhradí 784 kB operační paměti.

Navigation