Často kladené dotazy

 • Otázka: Ztratil jsem svoje registrační údaje. Můžete mi pomoci?
 • Odpověď: Svoje registrační údaje můžete znovu získat na našich www stránkách.
 • Otázka: Používám starší verzi PowerArchiveru a mám problém. Co mám dělat?
 • Odpověď: Doporučujeme používat vždy nejnovější verzi PowerArchiveru, kterou najdete na našich www stránkách.
 • Otázka: Podporuje PowerArchiver operační systém Microsoft Windows Vista?
 • Odpověď: PowerArchiver se může pochlubit vynikající podporou operačního systému Microsoft Windows Vista, narozdíl od řady konkurenčních programů.
 • Otázka: Umí PowerArchiver otevřít ZIP soubory šifrované metodou AES?
 • Odpověď: Od verze 9.0 PowerArchiver podporuje šifrování ZIP archivů metodou AES. Další informace najdete zde.
 • Otázka: Používám operační systém Windows 98 a PowerArchiver při spuštění občas způsobí zhroucení Průzkumníka. Co mám dělat?
 • Odpověď: Windows 98 používají zastaralou verzi knihovny RichEdit, kterou je nutné nahradit novější verzí. Potřebnou aktualizaci získáte na domovské stránce PowerArchiveru, v sekci „Download“.
 • Otázka: Když kliknu na tlačítko „Nápověda“ nebo v nabídce „Nápověda“ na položku „Obsah“, PowerArchiver požadované téma nezobrazí.
 • Odpověď: Nápověda PowerArchiveru využívá nový formát Microsoft HTML Help. Jestliže máte se zobrazováním nápovědy potíže, stáhněte si potřebné doplňkové soubory přímo z domovské stránky PowerArchiveru. Microsoft HTML Help vyžaduje, abyste měli nainstalovaný Internet Explorer 3.0 nebo novější.
 • Otázka: Co je to CRC chyba a proč k ní dochází?
 • Odpověď: CRC chyba je chyba v kontrolním součtu. Dojde k ní v případě, že se rozbalená data neshodují s daty původně spakovanými. Váš archiv je prostě poškozený. Obvykle k tomu dochází při stahování souborů z Internetu nebo když máte poškrábané CD. Doporučujeme problematický archiv stáhnout znovu - k poškození dochází většinou při stahování archivů po internetu.
 • Otázka: Nezobrazují se mi správně znaky s diakritikou. Co mám dělat?
 • Odpověď: Jděte do „Nastavení > Konfigurace > Různé“ a zkuste změnit nastavení položky „Pro názvy souborů použít OEM konverzi“.
 • Otázka: Odkdy se musí za PowerArchiver platit?
 • Odpověď: Od verze 7.0. Vývoj programu už nebylo nadále možné financovat jen z příjmů za reklamu zveřejňovanou na našich www stránkách, a proto jsme museli PowerArchiver začít šířit jako shareware. V současné době pracuje na vývoji nových verzí PowerArchiveru celý tým, který věnuje velké úsilí tomu, aby byl PowerArchiver nejlepším komprimačním programem na trhu.
 • Otázka: Podporuje PowerArchiver skiny?
 • Odpověď: Ano, v PowerArchiveru můžete pomocí skinů kompletně měnit vzhled uživatelského rozhraní. Další informace zde.
 • Otázka: Podporuje PowerArchiver dělení na svazky i u samorozbalovacích (SFX) archivů?
 • Odpověď: PowerArchiver neumožňuje vytvářet vícesvazkové samorozbalovací archivy.
 • Otázka: Je možné PowerArchiver ovládat pomocí parametrů zadávaných z příkazové řádky?
 • Odpověď: Z příkazové řádky lze PowerArchiver ovládat jen ve velmi omezeném rozsahu. Jestliže máte požadavky, které tato omezená podpora neuspokojí, vyzkoušejte PowerArchiver Command Line (PACL), který najdete na www stránkách PowerArchiveru v sekci „Download“. Je to samostatný program s mnoha funkcemi ovládaný výhradně z příkazové řádky - pro registrované uživatele PowerArchiveru je k dispozici zcela zdarma.
 • Otázka: Jaký je rozdíl mezi PowerArchiverem a jinými archivačními programy?
 • Odpověď: PowerArchiver se snadněji používá a má více funkcí než jiné archivační programy. Ostatní programy nemívají při zachování stejně snadného ovládání tolik funkcí a nepracují stejně spolehlivě. Řada programů se snaží PowerArchiver napodobovat, ale nedosahují stejné funkčnosti, stability a jednoduchosti ovládání.
 • Otázka: Podporuje PowerArchiver i jiné archivní formáty než ZIP?
 • Odpověď: Ano, v současné době PowerArchiver umí kromě ZIP archivů vytvářet a pracovat s archivy 7-Zip, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2 a BH (BlakHole). Navíc umí otevírat a rozbalovat archivy RAR (verze 1, 2 a 3), ARJ, ARC, ACE (verze 1 a 2), GZIP, BZIP2 a ZOO. Má také vestavěnou kompletní podporu kódování XXE, UUE, yENC a MIME (base64), která se často používají na internetu.
 • Otázka: Jak vytvořím archivy TAR.GZ nebo TAR.BZ2?
 • Odpověď: Nejprve musíte při vytváření nového archivu zvolit v „Typu souboru“ archiv TAR. Poté při přidávání souborů do tohoto archivu zvolte na záložce „Možnosti“ kompresi „GZIPTar“ nebo „BZIPTar“.
 • Otázka: Které metody komprese podporuje PowerArchiver v CAB a LHA archivech?
 • Odpověď: U CAB archivů jsou podporovány metody LZX i MS-ZIP. U LHA archivů jsou podporovány metody Frozen-6 a Frozen-5, metoda Frozen-1 již nikoli.
 • Otázka: Je PowerArchiver kompatibilní s Windows 2000?
 • Odpověď: Ano. Ve verzi 5.5 sice bylo několik malých chyb, které se projevovaly pod Windows 2000, ale ty byly už dávno odstraněny. PowerArchiver je zcela kompatibilní s Windows 2000.
 • Otázka: Je PowerArchiver kompatibilní s Windows XP?
 • Odpověď: Ano. Pod Windows XP funguje PowerArchiver bez problémů od verze 7.0. Verze 2004 beze zbytku podporuje Windows XP a dokonce získala certifikaci společnosti Microsoft.
 • Otázka: Má PowerArchiver nějaké problémy s rokem 2000?
 • Odpověď: PowerArchiver nemá od verze 5.0 s rokem 2000 žádné problémy.
 • Otázka: Můžu na svou www stránku umístit odkaz na stránky PowerArchiveru?
 • Odpověď: Přidáte-li na své stránky odkaz na http://www.powerarchiver.com, budeme jen rádi.
 • Otázka: Můžeme umístit PowerArchiver na CD-ROM a šířit ho s naším časopisem?
 • Odpověď: Ano, volně dostupná verze určená k vyzkoušení se smí šířit bez omezení!
 • Otázka: V jakém programovacím jazyce je PowerArchiver napsán?
 • Odpověď: PowerArchiver původně vznikl v Delphi 3.0 Standard. PowerArchiver 2007 vyvíjíme v Delphi 7.0.
 • Otázka: Kdy jste začali na tomto projektu pracovat?
 • Odpověď: Na PowerArchiveru jsme začali pracovat v srpnu 1998 a poprvé byl veřejnosti představen v březnu 1999. V červnu 2001 jsme PowerArchiver začali šířit jako shareware.
Navigation