Použití SFX Průvodce

Úvod

PowerArchiver obsahuje program SFX průvodce, který vám pomůže vytvořit samorozbalovací archivy (SFX) v několika jednoduchých krocích.

SFX průvodce spustíte kliknutím na „Nástroje > SFX Průvodce“.

Krok 1. Založení samorozbalovacího archivu

Nejdříve „Vložte název SFX souboru a umístění“. Budete muset kliknout na tlačítko Procházet, vybrat cílový adresář a zadat název nového SFX archivu. Mělo by jít o nový, dosud neexistující soubor.

Krok 2. Výběr souborů a adresářů, které se mají do samorozbalovacího archivu přidat

Nyní musíte vybrat soubory, které chcete přidat do samorozbalovacího archivu:

 • „Seznam souborů“ - jak můžete vidět, jsou zde samostatná tlačítka pro „Přidat soubor“ a „Přidat adresář“. Použitím těchto tlačítek můžete vybrat soubory a adresáře, které se mají do samorozbalovacího archivu uložit. Jakmile vyberete soubory a/nebo adresáře, objeví se v seznamu souborů. Chcete-li ze seznamu nějakou položku odstranit, označte ji a klikněte na tlačítko „Odstranit“.
 • „Zahrnout podadresáře“ - není-li zaškrtnuto, do samorozbalovacího archivu se nepřidají podadresáře adresářů uvedených v seznamu.

Až budete se seznamem hotovi, pokračujte kliknutím na „Další“ na další obrazovku.

Krok 3. Nastavení komprese

Nyní se objeví nová obrazovka s nastavením komprese.

Chcete-li, můžete ihned pokračovat kliknutím na tlačítko „Další“, protože žádné z níže uvedených nastavení není povinné. Neuvedete-li jinak, použijí se implicitní hodnoty.

 • „Formát komprese“ - můžete vybírat mezi formáty ZIP, CAB a 7-Zip. ZIP je nejrychlejší, 7-Zip nejúspornější. Záleží-li vám na délce výsledného archivu, měli byste pro soubory delší než 1 MB zvolit formát 7-Zip, pro soubory kratší než 1 MB samorozbalovací formát CAB.
 • „Komprese“ - v okénku „Komprese“ vyberte úroveň komprese. Doporučujeme použít maximální kompresi, se kterou docílíte nejmenšího samorozbalovacího archivu.
 • „Chránit heslem“ - umožňuje zašifrovat samorozbalovací archiv heslem (tato volba je přístupná pouze u ZIP archivů).
 • Zapnete-li tuto možnost, dobře si heslo zapamatujte, protože bez něj archiv nedokážete otevřít.
 • „Uložit částečnou adresářovou informaci“ - uloží částečnou cestu se zálohovanými soubory namísto plné cesty.
 • „Zahrnout skryté a systémové soubory“ - zahrne do archivu i systémové a skryté soubory (jsou-li samozřejmě nějaké uvedeny v seznamu z kroku 2).
 • „Dotázat se na rozbalení a otestování vytvořeného souboru SFX“ - je-li zaškrtnuto, program se po vytvoření samorozbalovacího archivu uživatele zeptá, zda jej chce otestovat.

Až budete s nastaveními hotovi, pokračujte kliknutím na tlačítko „Další“.

Krok 4. SFX Nastavení

Zde jsou další informace o rozličných nastaveních SFX průvodce:

Poznámka: Tuto obrazovku můžete přeskočit kliknutím na „Další“ - použijí se implicitní nastavení.

 • „Standardní adresář „Rozbalit do“ - adresář, do kterého se budou standardně rozbalovat soubory ze samorozbalovacího archivu. Vyberete-li „Použít TEMP adresář“, soubory se rozbalí do pracovního adresáře Windows. Můžete uvést libovolný adresář.
 • „Konflikt souborů“ - Vyberte volby pro přepisování souborů se stejným názvem.
 • „Hlavička“ - Hlavička se zobrazuje v titulkovém pruhu okna při spuštění samorozbalovacího archivu.
 • „Po rozbalení spustit příkazovou řádku“ - Zde zapište jméno souboru, který bude spuštěn po rozbalení souborů z SFX archivu (např. SETUP.EXE). Je-li třeba soubor spouštět s parametrem (např. SETUP.EXE /net), musíte jej od jména souboru oddělit svislou čarou (SETUP.EXE|/net). Je-li parametrů více než jeden, nejsou už další svislé čáry nutné (např. SETUP.EXE|/net /test).
 • Tato volba je určena zkušeným uživatelům a není ji nutné použít.
 • „Po dokončení zobrazit zprávu o úspěchu“ - umožňuje zapnout/vypnout volbu, zda se má zobrazovat zpráva o úspěšném rozbalení všech souborů.
 • „Neupozornit uživatele před rozbalením“ - tato volba vám umožní vytvořit samorozbalovací archiv, který se spustí automaticky. Pozor: je-li tato volba povolena, uživatel nevidí dialogové okno a neví co se při rozbalování přihodilo. Doporučujeme tuto volbu nepoužívat, je určena pouze zkušeným uživatelům.
 • „Vymazat soubory automaticky po spuštění příkazové řádky“ - smaže soubory, které se rozbalí při spuštění příkazové řádky. Tato volba je k dispozici jen tehdy, když je zapnutá volba „Po rozbalení spustit příkazovou řádku“.
 • „Skrýt okno přepisování“ - skrýt okno umožňující uživateli měnit nastavení přepisování.
 • „Skrýt seznam souborů“ - skryje seznam souborů v archivu, takže jeho uživatel neuvidí, co samorozbalovací archiv obsahuje.

Až budete mít vše nastavené, pokračujte kliknutím na tlačítko „Další“.

Na další obrazovce se vám ukáže přehled všech zvolených nastavení. SFX archiv vytvoříte kliknutím na „Vytvořit SFX“.

Další informace

Další informace o samorozbalovacích archivech najdete v kapitole Popis PowerArchiver Self-Extraktoru.

Poznámka:

Vždy byste před odesláním měli vyzkoušet, zda je samorozbalovací archiv funkční. PowerArchiver sám nabídne možnost otestovat archiv jakmile je dokončen.

Navigation