Jak rozumět dialogovému oknu Přetažení

Úvod

Přetáhnete-li soubor na archiv, zobrazí se dialogové okno Přetažení. Přetažení souboru na otevřený archiv je rychlý způsob, jak přidat soubor do již existujícího archivu.

Dialogové okno Přetažení poskytuje jednoduchý způsob přidávání souborů do již otevřeného archivu.

Podrobné informace

Zde je podrobný seznam dostupných voleb:

Operace

 • „Přidat (a nahradit) soubory“ - přidá všechny specifikované soubory do archivu.
 • „Aktualizovat (a přidat) soubory“ - podobné jako „aktualizovat existující soubory“, ale navíc přidá do archivu soubory, které v něm ještě nejsou.
 • „Aktualizovat existující soubory“ - aktualizuje soubory, které jsou již v archivu a mají stejný název jako přidávané soubory.
 • „Přesunout soubory“ - pracuje podobně jako „přidat (a nahradit) soubory“, ale po přidání souborů do archivu původní soubory smaže z disku.

Algoritmus - pro ZIP archivy

 • „nejvhodnější“ - podle přípony pakovaného souboru automaticky zvolí nejvhodnější pakovací algoritmus. Až o 50% účinnější komprese než při použití algoritmu Deflate. Kompatibilní pouze s programy PowerArchiver 2010 a WinZip 12.
 • „Deflate“ - nejběžnější pakovací algoritmus kompatibilní se všemi programy, které dokážou pracovat s formátem ZIP.
 • „LZMA“ - účinný pakovací algoritmus, až o 50% účinnější než algoritmus Deflate. Kompatibilní pouze s programy PowerArchiver 2010, WinZip 12 a 7-Zip.
 • „BZ2“ - o něco málo účinnější algoritmus než Deflate. Kompatibilní s řadou programů, nikoli však se všemi.
 • „PPMd“ - algoritmus optimalizovaný pro pakování textů. Kompatibilní pouze s programy PowerArchiver 2010, WinZip 12 a 7-Zip.
 • „Wavpack“ - algoritmus optimalizovaný pro bezeztrátovou kompresi WAV souborů. Kompatibilní pouze s programy PowerArchiver 2010 a WinZip 12.
 • „uložit bez komprese“ - bez jakéhokoli pakování pouze zkopíruje soubory do archivu.

Algoritmus - pro 7-ZIP archivy

 • „nejvhodnější“ - podle přípony pakovaného souboru automaticky zvolí nejvhodnější pakovací algoritmus.
 • „LZMA“ - účinný pakovací algoritmus, vyžaduje hodně paměti (až 750 MB).
 • „PPMd“ - algoritmus optimalizovaný pro pakování textů.
 • „uložit bez komprese“ - bez jakéhokoli pakování pouze zkopíruje soubory do archivu.

Komprese

 • „Ultra“ - nejúčinnější, ale zároveň nejpomalejší komprese. Při použití „nejvhodnějšího“ nebo „LZMA“ algoritmu může vyžadovat až 750 MB operační paměti.
 • „Maximum“ - vyvážená kombinace účinné komprese při rozumných nárocích na operační paměť (při použití „nejvhodnějšího“ nebo „LZMA“ algoritmu vyžaduje 400 MB operační paměti).
 • „Normální / Rychlá / Super rychlá“ - nastavení upřednostňující rychlost komprese před účinností. Malé nároky na operační paměť.

Volby

 • „Uložit úplné cesty“ - PowerArchiver uloží úplné cesty pro všechny soubory. Není-li zaškrtnuto, ukládá pouze cesty relativní.
 • (např. pokud jste zvolili „C:\temp\disk\“ k archivaci, PowerArchiver uloží cestu jako „temp\disk\“).
 • „Včetně systémových a skrytých souborů“ - přidá i soubory, které jsou ve Windows označeny jako 'systémové' nebo 'skryté'.
 • „Zapsat přímo do ZIPu“ - umožňuje přidat soubory do existujícího zipu přímo bez použití dočasného adresáře. Tato funkce je velmi užitečná při manipulaci s velkými archivy.
  • „Použít Deflate64“ - používá pokročilejší kompresní algoritmus Deflate64, který je kompatibilní pouze se standardem PkZip 4.5. Tyto archivy mohou být přečteny pouze aplikacemi podporujícími standard PkZip 4.5.
  • „Používat optimální kompresi“ - povolíte-li u formátu 7-Zip použití optimální komprese, PowerArchiver automaticky podle typu pakovaného souboru použije nejvhodnější algoritmus (nejvhodnější z hlediska rychlosti a účinnosti).
  • „Vytvořit kompaktní archiv“ - u formátu 7-Zip umožňuje vytvoření kompaktního archivu. Při pakování souborů do kompaktního archivu se všechny archivy považují za jeden velký datový soubor, díky čemuž lze dosáhnout účinnější komprese. Za normálních okolností soubory uložené v kompaktních archivech nelze měnit ani aktualizovat, nicméně s využitím transparentní aktualizace 7-Zip archivů implementované v PowerArchiveru si s tímto omezením nemusíte dělat starosti. U formátu CAB se kompaktní archivy vytvářejí automaticky, u formátu 7-Zip si můžete vybrat.

Profily

 • „Profil:“ - umožňuje zvolit pakovací profil, který se má použít. Jestliže jste si žádné profily nevytvořili (přes „Konfigurace > Pakovací profily“), použije PowerArchiver profil implicitní. Další informace o pakovacích profilech najdete zde.
 • Rozdělení na několik disků umožňuje vytvářet vícesvazkové archivy (pouze zip).

Rozdělování nabízí následující možnosti kontroly velikosti jednotlivých svazků:

 • „Automaticky“ - vyžádá si další disketu pokud je stávající disketa, na které je vytvářen zip soubor, plná.
 • „Vlastní“ - umožňuje zadat vlastní velikost svazků v kilobajtech (kB). Hodnoty zadávejte do políčka „maximální velikost svazku“.
 • „Nerozdělovat“ - PowerArchiver se nepokusí vytvořit vícesvazkový archiv.

„Maximální velikost svazku“ - umožňuje zadat velikost svazku děleného archivu (pouze je-li zvoleno Vlastní).

Mód

 • „PkZip 4.5“ - vytváří PkZip 4.5 kompatibilní archivy, čitelné v novějších verzích všech oblíbených kompresních utilit. pojmenovávací schéma: test.zip.zip, test.zip.z01, test.zip.z02 atd.
 • „PkZip/PA 7.0“ - vytváří archivy, které jsou kompatibilní s PkZipem a PowerArchiverem 7.xx. pojmenovávací schéma: test.zip, test.z01, test.z02, etc.
 • „PowerArchiver (starší verze) kompatibilní“ - vytváří archivy, které jsou kompatibilní s PowerArchiverem 6.xx nebo starším. Poslední soubor musí být otevřen, aby PowerArchiver rozeznal rozdělený archiv. Tato volba je doporučena pouze potřebujete-li odeslat soubory lidem s PowerArchiverem 6.xx nebo starším. pojmenovávací schéma: test001.zip, test002.zip, atd.

Šifrování (funguje pouze u ZIP, 7-Zip a BH archivů)

pro ZIP archivy

 • „Žádné“ - vypne šifrování ZIP archivů.
 • „PK 2.04g“ - vytvoří běžný zašifrovaný ZIP archiv; šifra se dá snadno prolomit, ale archiv dokáže zpracovat prakticky libovolná ZIP utilita.
 • „AES 128 bitů“ - vytvoří ZIP archiv zašifrovaný metodou AES s klíčem o délce 128 bitů; archiv dokážou zpracovat pouze modernější programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx atd.).
 • „AES 192 bitů“ - vytvoří ZIP archiv zašifrovaný metodou AES s klíčem o délce 192 bitů; archiv dokážou zpracovat pouze modernější programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx atd.).
 • „AES 256 bitů“ - vytvoří ZIP archiv zašifrovaný metodou AES s klíčem o délce 256 bitů; archiv dokážou zpracovat pouze modernější programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx atd.).

pro 7-Zip archivy

 • „Žádné“ - vypne šifrování 7-Zip archivů.
 • „AES 256 bitů“ - vytvoří 7-Zip archiv zašifrovaný metodou AES s klíčem o délce 256 bitů.

Poznámka: Archivy šifrované podle standardu PkZip 2.04g jsou sice nejvýhodnější z hlediska kompatibility se staršími aplikacemi, nicméně šifra, kterou používají, se dá poměrně snadno prolomit. Požadujete-li opravdu bezpečné šifrování, měli byste používat šifrování .PAE nebo ZIP AES (nikoli ovšem oboje najednou - jen jedno z nich). Další informace o bezpečném šifrování najdete zde.

 • „Přidat do fronty“ - zařadí operaci přidání souboru do archivu do fronty úloh. Aby bylo možné přidávat operace do fronty úloh, musí být spuštěný PowerArchiver Starter. Zaškrtnete-li tuto volbu bez spuštěného PowerArchiver Starteru, zobrazí se varování a program vás požádá, abyste jej spustili.
Navigation