ZIP Komentáře

Úvod

Pomocí PowerArchiveru můžete v ZIP souborech vytvářet, editovat a zobrazovat komentáře. Máte-li otevřený archiv ve formátu ZIP (komentáře lze zadávat jen u ZIP archivů) a chcete zadat komentář, klikněte na kterýkoli soubor nebo složku pravým tlačítkem myši a zvolte „Komentář…“ v nabídce „Akce“ (platí pro tradiční/klasické uživatelské rozhraní).

Komentář je doplňková informace, která může být připojena k ZIP archivu. Můžete ho zobrazovat, vytvářet, editovat nebo mazat použitím dialogového okna Komentář. Jednoduše napište váš text, vložte ho ze schránky nebo ze souboru.

Volby:

  • „Zavřít“ - zavře dialogové okno a uloží změny v komentáři.
  • „Smazat“ - smaže aktuální komentář.
  • „Vložit ze souboru“ - vloží do komentáře text z jiného textového souboru
  • „Písmo“ - zde můžete zadat písmo, kterým se mají komentáře zobrazovat. Nastavení nijak neovlivňuje samotný ZIP archiv, ale ukládá se jako vaše preference při zobrazování komentářů v PowerArchiveru.
  • „Při otevření Zip souboru zobrazit komentář“ - zobrazí komentář automaticky, pokud je otevřen Zip archiv, který obsahuje komentář.

Kromě toho máte možnost zaškrtnutím funkce „Zobrazovat komentáře při otevření ZIP souborů“ v nabídce „Nastavení > Konfigurace > Různé“ nechat PowerArchiver zobrazovat komentáře v liště ve spodní části hlavního okna. Tato funkce se vám bude hodit při práci s větším počtem Zip archivů, které obsahují komentáře.

Navigation