Použití vícesvazkových ZIP archivů

Úvod

PowerArchiver nabízí velice užitečný nástroj pro rozdělování ZIP archivů do více svazků. Bude se vám hodit, až budete potřebovat dlouhý ZIP archiv poslat emailem nebo přenést na výměnných médiích (disketách, CD-R apod.), a najdete ho v nabídce „Nástroje“.

Zde je vysvětlení voleb:

 • „Jeden archiv na rozdělení“ - vyberte archiv, který chcete rozdělit na více svazků.
 • „Adresář a název rozděleného archivu“ - vyberte název a umístění vícesvazkového archivu, který chcete vytvořit.
 • „Velikost“ - zvolte délku jednotlivých svazků archivu (můžete také zadat délku vlastní, v kilobajtech).
 • „Naformátovat cílový disk před rozdělením“ - je-li zaškrtnuto, výměnná média se budou před zápisem jednotlivých svazků formátovat.
 • Mód
  • „PkZip 4.5“ - vytvoří archivy kompatibilní se standardem PkZip 4.5, které půjdou přečíst v novějších verzích všech oblíbených ZIP programů. názvy svazků: test.zip.zip, test.zip.z01, test.zip.z02 atd.
  • „PkZip/PA 7.0“ - vytvoří archivy kompatibilní se standardem PkZipem/PowerArchiver 7.xx. názvy svazků: test.zip, test.z01, test.z02 atd.
  • „PowerArchiver (starší verze) kompatibilní“ - vytvoří archivy kompatibilní se standardem PowerArchiverem 6.xx a starším. Aby PowerArchiver dokázal rozeznat vícesvazkový archiv, musí otevřít poslední svazek. Tento mód lze doporučit pouze v případě, že potřebujete poslat výsledné soubory někomu, kdo používá PowerArchiv 6.xx nebo starší. názvy svazků: test001.zip, test002.zip atd.
Navigation