Zobrazování/Otevírání/Úprava souborů v archivu

PowerArchiver umožňuje zobrazovat, otevírat a upravovat soubory uložené v archivu. Nejdříve musíme otevřít archiv TUTOR1.ZIP.

V nástrojové liště klikněte na tlačítko „Otevřít“ a otevřete soubor TUTOR1.ZIP.

Video Tutorial

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1YY0aMxLybs

Nyní dvakrát klikněte na soubor, který chcete zobrazit/otevřít a PowerArchiver automaticky spustí program, který je s tímto souborem asociován. Např. Poznámkový blok pro textové soubory.

Aktualizace upravených souborů Nové verze PowerArchiveru umožňují uchovávat změny provedené v souborech otevřených přímo z archivu. Až v souboru provedete požadované změny, PowerArchiver se vás zeptá, jestli chcete změny promítnout do souboru uloženého v archivu. Takto můžete upravovat soubory uvnitř archivu rychle a jednoduše.

POZOR! Změny nelze do archivovaných souborů promítat, jsou-li uloženy v kompaktních archivech, např. CAB (u archivů ve formátu 7-Zip lze změny promítat pouze do archivů kratších než udává nastavení v „Konfigurace > Různé“). Změny provedené v souborech otevřených přímo z kompaktních archivů nebude možné do archivu uložit.

Poznámka: Tento Průvodce přistupuje k tématům prostřednictvím hlavního okna PowerArchiveru. Při vysvětlování základů práce s programem předpokládá, že používáte tradiční/klasické uživatelské rozhraní - používáte-li „moderní“ uživatelské rozhraní, můžete přepnout na tradiční/klasické kliknutím na tlačítko „Uživatelské rozhraní“ na kartě „Nástroje“.

Navigation