Možnosti příkazové řádky

Samorozbalovací ZIP a CAB archivy vytvořené v PowerArchiveru lze ovládat z příkazové řádky. Díky tomu se dají spouštět v rámci dávkových instalacích, což zjednodušuje život správcům sítí a pokročilým uživatelům.

Níže uvádíme přehled parametrů, které lze použít na příkazové řádce:

Parametr Popis

  • ? zobrazí nápovědu (přehled parametrů použitelných na příkazové řádce)
  • a bez dotazů rozbalí obsah souboru
  • x nespouštět po rozbalení žádný příkaz z příkazové řádky
  • s s výjimkou dotazu na heslo potlačí veškeré ostatní dotazy (automaticky přepisuje již existující soubory).
  • q vyžadovat při přepisování existujících souborů potvrzení
  • o vždy přepisovat již existující soubory
  • n nikdy nepřepisovat již existující soubory
  • d adresar rozbalit do adresáře adresar
  • # předat všechny zbývající parametry na příkazové řádce příkazu, který se provede po rozbalení

Parametry uvozujte na příkazové řádce buď lomítkem (/) nebo pomlčkou (-), např. /a nebo -a.

Další informace

Další informace o samorozbalovacích archivech najdete v kapitole Přehled PowerArchiver Self-Extraktoru.

Navigation