Zálohování v programu PowerArchiver Backup

Úvod

Součástí PowerArchiveru je jednoduchý, a přesto mocný nástroj pro automatizované zálohování, PowerArchiver Backup, který uspokojí většinu vašich potřeb souvisejících se zálohováním. Je založen na zálohovacích skriptech (PBS), které PowerArchiveru říkají, co a jak zálohovat. Zálohovací skripty není potřeba složitě editovat ručně - vždy máte k ruce komfortního průvodce, který vám umožní nastavit téměř cokoliv, na co si vzpomenete, například připojit k názvu zálohy časové razítko, automaticky nahrát zazálohovaná data na FTP server a mnoho dalšího.

Funkce dostupné pouze ve verzi Professional

Několik zálohovacích funkcí je dostupných jen ve verzi Pro (PowerArchiver Standard a zkušební verze používané po vypršení zkušební lhůty tyto funkce nemají).

  • 7-Zip komprese - pouze ve verzi Pro můžete používat nejúčinnější metodu komprese (až o 50% lepší než ZIP).
  • možnost naplánování - pouze ve verzi Pro můžete ve Windows přímo z PowerArchiveru přidávat zálohovací skripty mezi Naplánované úlohy.
  • vytváření protokolů - pouze ve verzi Pro můžete vytvářet (a emailem automaticky odesílat) protokoly o průběhu zálohování.

Kde začít

Je několik způsobů, jak se naučit zálohovací skripty PowerArchiveru používat:

  • Podrobné informace - podávají přehled všech nastavení PowerArchiver Backupu. Přestože je nastavení v průvodci hodně, u většiny je na první pohled zřejmé, k čemu slouží, takže většině uživatelů nebude činit jejich zvládnutí žádný problém.
  • Plánováné zálohování - zde se dozvíte, jak naplánovat automatické spuštění zálohovacího skriptu na předem stanovenou dobu.
Navigation