Mazání přepisovatelných médií

Úvodem

Nástroj „Smazat obsah média“ umožňuje vymazat obsah přepisovatelného CD, DVD nebo Blu-Ray média.

Budete-li chtít tento nástroj použít, klikněte v nabídce „Vypalování“ na položku „Smazat obsah média…“. V následujícím okně máte tyto možnosti:

  • „Mechanika“ - zde vyberte mechaniku, ve které je vložený přepisovatelný disk, jehož obsah chcete vymazat. Musí jít o CD/DVD/Blu-Ray vypalovačku, automaticky je vybraná první taková mechanika v počítači.
  • „Aktualizovat“ - v seznamu mechanik se objeví jen ty, ve kterých je vloženo přepisovatelné médium. Jestliže jste při spuštění PowerArchiver Burneru neměli takové médium ve vypalovačce vloženo, aktualizujte po jeho vložení tímto tlačítkem seznam mechanik.
  • „Rychlost“ - zde nastavte, jakou rychlostí se má mazat (mazání je ve skutečnosti „přepisování“, proto se nastavuje rychlost mazání/zápisu). Ověřte si, že médium, které chcete vymazat, zvolenou rychlost podporuje - často dokáže mechanika vypalovat větší rychlostí, než pro jakou je médium vyrobeno (vymažete-li médium vyšší rychlostí, nemusí být později čitelné).
  • „Vymazat důkladně“ - při běžném mazání se pouze přepíše tabulka, ve které jsou uloženy údaje o tom, kde je na disku uložen který soubor. Vlastní data však na disku zůstanou a je možné je specializovaným softwarem přečíst (dokud na disk nevypálíte nová data, kterými ta původní přepíšete). Chcete-li fyzicky smazat veškerá data na přepisovatelném disku, použijte „důkladné“ mazání - při něm se celý disk přepíše nulami.
Navigation