PowerArchiver Starter

הקדמה

PowerArchiver Starter הוא יישום למגש המערכת המאפשר שימוש במערכת תורים ב-PowerArchiver, וגם מספק דרך מהירה יותר להפעלת PowerArchiver.

איך זה עובד?

ברגע שהוא מופעל, PowerArchiver Starter ממוקם במגש המערכת ומופעל כל פעם שהמחשב שלך נדלק.

אפשרויות בעת לחיצה ימנית על הסמל של PowerArchiver Starter:

  • “הפעל את PowerArchiver” - ברגע שלחצת על אפשרות זו, PowerArchiver יופעל במהירות. לחיצה כפולה על סמל המגש של PowerArchiver Starter גם תפעיל את PowerArchiver.
  • “הצג תור” - פתיחת חלון התור המציג פעולות תור שכרגע בהתקדמות.
  • “מחק” - מחיקת הפעולה שנבחרה (אינו יכול למחוק פעולה בהתקדמות).
  • “הזז למעלה” - הזזת הפעולה שנבחרה מקום אחד למעלה (אינו יכול להזיז פעולה בהתקדמות).
  • “הזז למטה” - הזזת הפעולה שנבחרה מקום אחד למטה (אינו יכול להזיז פעולה בהתקדמות).
  • “סגור” - סגירת חלון התור.
  • “השתמש תמיד בתור” - אפשור/ביטול של תור שישמש כל פעם שאתה משתמש ב-PowerArchiver, להוספה, חילוץ, וביצוע גיבויים. זו אותה האפשרות כמו בחלון אפשרויות התצורה. סימון/ביטול סימון של האפשרות “הוסף לתור” בחלונות הוספה/חילוץ/גיבוי של PowerArchiver יבטלו אפשרות זו.
  • “קבצים אחרונים” - מציג 5 קבצים אחרונים שהיו בשימוש.
  • “גיבויים אחרונים” - מציג 5 גיבויים אחרונים שהיו בשימוש.

כיצד לאפשר את PowerArchiver Starter

כשתתקין לראשונה את PowerArchiver, תהיה לך אפשרות לאפשר את PowerArchiver Starter. במקרה שלא עשית זאת בזמנו, או שביטלת אפשרות זו מאוחר יותר, באפשרותך להפעיל זאת מחדש ע”י פתיחת תיקיית ההתקנה של PowerArchiver ולחיצה כפולה על PASTARTER.EXE. בנוסף, PowerArchiver ישאל אותך אם להפעיל את PowerArchiver, במידה וסימנת את האפשרות “הוסף לתור” בחלונות הוספה/חילוץ/גיבוי.

כיצד לבטל את PowerArchiver Starter

אם ברצונך למנוע מ-PowerArchiver לפעול כל פעם שהמחשב שלך מופעל, בצע פשוט לחיצה ימנית על סמל המגש של PowerArchiver ולחץ על סגור. PowerArchiver Starter ישאל אותך אם ברצונך לסגור אותו ואם ברצונך לבטל את הפעלת PowerArchiver באתחול המחשב.

הערה

כדי למזער שימוש במשאבים, PowerArchiver Starter נכתב בשפה הדומה לאסמבלי עבור גודל מזערי (179KB על הכונן, ו-64KB בהתקנה) ועבור שימוש מזערי במשאבים (משתמש רק ב-784KB זיכרון פרטי).

Navigation