Šifrování

Úvod do bezpečného šifrování s PowerArchiverem

V PowerArchiveru můžete bezpečně šifrovat třemi různými způsoby:

 • PAE šifrování - využívá speciální formát a dá se použít se všemi archivními formáty, které PowerArchiver podporuje.
 • ZIP AES šifrování - nová bezpečná metoda šifrování ZIP archivů, kterou používají nejnovější verze populárních ZIP programů. (doporučujeme pro zachování maximální kompatibility)
 • 7-Zip AES šifrování - bezpečná metoda šifrování archivů ve formátu 7-Zip.

Úvod do .PAE šifrování

PowerArchiver obsahuje funkci bezpečného šifrování ve formě .PAE souborů. Použitím šifrovacího nástroje PowerArchiveru můžete zabezpečit jakákoliv data na svém počítači nejvýkonnějšími současnými šifrovacími metodami. To se velice hodí, pokud potřebujete poslat důležitá data e-mailem nebo přes FTP. Navíc je PowerArchiver schopen inteligentně nakládat s PAE soubory, takže pokud zašifrujete archiv (jako je například ZIP nebo CAB soubor nebo jakýkoliv podporovaný formát), bude s ním napříště PowerArchiver inteligentně zacházet.

Chcete-li nějaký soubor zašifrovat, vyberte v nabídce „Nástroje“ položku „Zašifrovat soubor…“..

V dialogovém okně pak nastavíte následující parametry:

 • „Zdrojový soubor“ - vyberte soubor, který se má zašifrovat. můžete vybrat libovolný soubor, ale doporučujeme používat archivy, jelikož s nimi umí PowerArchiver zacházet inteligentně
 • „Cílový soubor“ - zadejte název a umístění výsledného zašifrovaného souboru.
 • „Formát zašifrovaného souboru“ - zde vyberte, v jakém formátu má být výsledný zašifrovaný soubor či archiv uložen.
  • „ZIP“ - zašifrovat soubor/archiv do ZIP formátu, na výběr máte z:
  • „PK 2.04g“ - vytváří šifrovaný ZIP archiv podle standardu PKZip 2.04g. Bude s ním sice umět pracovat skoro každý program, ale použitá šifra bude velmi slabá a bude snadné ji prolomit.
  • „AES - 128 bitů“ - vytváří archivy šifrované metodou AES s klíčem o délce 128 bitů, se kterými umí pracovat pouze moderní ZIP programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx ad.).
  • „AES - 192 bitů“ - vytváří archivy šifrované metodou AES s klíčem o délce 192 bitů, se kterými umí pracovat pouze moderní ZIP programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx ad.).
  • „AES - 256 bitů“ - vytváří archivy šifrované metodou AES s klíčem o délce 256 bitů, se kterými umí pracovat pouze moderní ZIP programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx ad.).
  • „7-Zip“ - zašifrovat soubor do 7-Zip formátu (AES šifra s klíčem o délce 256 bitů)
  • „PAE“ - zašifrovat soubor do PAE kontejneru.
  • Při použití formátu PAE můžete volit z pěti různých způsobů šifrování, přičemž nejbezpečnější je metoda Rijndael - AES. Doporučujeme používat právě tu, protože byla vybrána za nový standard (tzv. AES). Další informace najdete zde.
 • „Nastavení šifrování“ - síla šifry / délka šifrovacího klíče u formátů ZIP a 7-Zip.
 • „Po zašifrování smazat původní soubor“ - je-li tato volba zapnuta, původní soubor se po zašifrování smaže.
 • „Skrýt název souboru“ - je-li tato volba zapnuta, skryje se název šifrovaného souboru (jen pro ZIP a 7-Zip archivy).
 • „Vytvořit SFX soubor“ - vytvoří zašifrovaný samorozbalovací soubor, který lze rozbalit i bez PowerArchiveru (jen u PAE).
 • Po zadání všech potřebných parametrů klikněte na „Zašifrovat“ k dokončení procesu a zašifrování souboru. PowerArchiver se vás potom zeptá na heslo, které budete muset zadat dvakrát (2x).

Je VELICE DŮLEŽITÉ, abyste si heslo zapamatovali. Jestliže jej zapomenete, NEBUDETE moci soubor nijak dešifrovat, protože zapomenuté heslo není možné nijak zjistit.

Vzhledem k tomu, že PowerArchiver data v PAE souborech nekomprimuje (pouze šifruje), doporučujeme používat šifrování PAE spolu s pakováním do nějakého archivního formátu - jedině tak dosáhnete jak úspory místa, tak vysokého zabezpečení dat.

PAE šifrování - tipy a triky

 • PowerArchiver umí inteligentně nakládat s archivy uvnitř PAE souborů. Otevřete-li PAE soubor, který obsahuje archiv jako třeba „priklad.zip“, PowerArchiver otevře archiv a umožní vám s ním zacházet jako by to byl obyčejný ZIP archiv. Pokud změníte nebo aktualizujete archiv, PowerArchiver se vás zeptá, jestli chcete také aktualizovat .pae soubory. Mějte na paměti, že odpovíte-li „NE“, změny se neuloží. Nemáte-li o transparentní zacházení se zašifrovanými archivy zájem, můžete jej vypnout v „Nastavení > Konfigurace > Různé“.
 • Manažer hesel PowerAchiveru je schopen si zapamatovat hesla v zakódovaných souborech. Toto nastavení je vypnuto, ale pracujete-li v bezpečném prostředí a používáte PAE pouze pro posílání souborů přes internet, potom tuto funkci můžete zapnout, abyste nemuseli heslo zadávat při každém přístupu k zašifrovaným souborům. Můžete tak činit v nabídce „Nastavení > Konfigurace> Manažer hesel“. Hesla se ukládají šifrovaná metodou AES s klíčem o délce 256 bitů.
 • PAE soubory můžete vytvořit již při tvorbě libovolného nového archivu. Jednoduše zapněte „Zašifrovat archiv po zabalení“ v okně Přidat v menu Volby. PowerArchiver načte šifrovací nástroj ihned po komprimaci s předdefinovanými nastaveními.
 • Pro zašifrování souborů jediným kliknutím myši můžete použít rozšíření Průzkumníka. Můžete buď zapnout funkci „Zašifrovat“ v nabídce „Konfigurace > Rozšíření Průzkumníka“ nebo použít Komprese+Nastavení a zapnout „Zašifrovat archiv (.PAE)“.

Poznámka:

PowerArchiver dokáže přečíst i aktualizovat soubory zašifrované kteroukoliv výše uvedenou metodou.

Navigation