Kopírování disků do ISO obrazů

Úvodem

Nástroj „Vytvořit ISO obraz“ umožňuje zkopírovat obsah CD, DVD nebo Blu-Ray disku do jediného kompaktního souboru ve standardním formátu (ISO).

Budete-li chtít tento nástroj použít, klikněte v nabídce „Vypalování“ na položku „Vytvořit ISO obraz…“. V následujícím okně máte tyto možnosti:

  • „Mechanika“ - zde vyberte CD, DVD nebo Blu-Ray mechaniku, ve které je vložený disk, jehož obraz chcete vytvořit.
  • „Vybraný oddíl“ - má-li vložený disk více než jeden oddíl, zde můžete vybrat, ze kterého se má obraz vytvořit. Vyberete-li „všechny oddíly“, vytvoří PowerArchiver Burner tolik ISO obrazů, kolik je na vloženém disku oddílů (v každém obrazu bude obsah jednoho oddílu). Většinou budete chtít vytvořit obraz pouze jednoho/posledního oddílu.
  • „Aktualizovat“ - v seznamu mechanik se objeví jen ty, ve kterých je vloženo čitelné médium obsahující data. Nebylo-li při spuštění PowerArchiver Burneru takové médium v mechanice vloženo, aktualizujte po jeho vložení tímto tlačítkem seznam mechanik.
  • „Cílová složka“ - složka, do které se má ISO obraz uložit. Po kliknutí na tlačítko “…“ budete mít možnost složku vyhledat/vybrat tradičním způsobem přes Můj počítač.
  • „Název obrazu“ - zde zadejte název souboru, do kterého se má ISO obraz uložit.

Tip

  • Potřebujete-li později s obsahem disku, jehož obraz máte uložený v ISO souboru, pracovat jen na svém lokálním počítači, vystačíte si s obrazem - s využitím funkce „Virtuální disk“ ho jednoduše připojíte jako virtuální diskovou mechaniku.
Navigation