Správa archivů

Ke správě archivů můžete použít funkce „Přesunout archiv…“, „Kopírovat archiv…“, „Přejmenovat archiv…“, a „Smazat archiv…“ z nabídky „Soubor“ > „Soubor“.

  • „Přesunout archiv…“ - přesune právě otevřený archiv do jiného adresáře nebo na jiný disk.
  • „Kopírovat archiv…“ - zkopíruje právě otevřený archiv do jiného adresáře nebo na jiný disk.
  • „Přejmenovat archiv…“ - přejmenuje právě otevřený archiv (příponu ponechává).
  • „Smazat archiv…“ - smaže právě otevřený archiv.
Navigation