Konvertování archivů

PowerArchiver obsahuje velice užitečnou utilitu pro konverzi archivů - Konvertor archivů - s jehož pomocí můžete převádět mezi podporovanými archivy. Nástroj spustíte kliknutím na „Konvertor archivů“ v nabídce “„Nástroje““. Je velmi jednoduchý, zde je vysvětlení voleb:

  • Výběr archivů ke konverzi - Jak můžete vidět, jsou zde oddělená tlačítka „Přidat soubor“ a „Přidat adresář“. Použitím těchto tlačítek můžete vybrat soubory a adresáře, které se mají zkonvertovat. Jakmile vyberete soubory a/nebo adresáře, tak budou přidány do seznamu souborů a zobrazeny. Pokud chcete odstranit objekt ze seznamu jednoduše jej vyberte a klikněte na tlačítko „Odstranit“. Pokud přidáte do seznamu adresář, tak budou konvertovány všechny archivy uvnitř tohoto adresáře.
  • Cílový adresář - umožňuje zvolit umístění konvertovaných archivů:
    • „Aktuální adresář souborů“ - umístí konvertované archivy do stejného adresáře jako originální archivy
    • „Vlastní adresář“ - můžete zvolit vlastní adresář, do kterého budou uloženy konvertované archivy
  • Cílový formát - umožňuje vybrat formát, do kterého chcete konvertovat archivy
    • „Nastavení komprese“ - můžete vybrat kompresi, kterou požadujete, v závislosti na cílovém formátu

Po vybrání všech voleb pokračujte kliknutím na „OK“. PowerArchiver potom začne s konverzí souborů.

Navigation