Vytváření nového archivu

Základní informace

Pro základní informace se prosím podívejte na kapitolu „Rychlý průvodce - tvorba nového archivu“.

Existuje několik způsobů, jak vytvořit nový archiv:

  • z hlavního okna PowerArchiveru; klikněte na „Soubor > Nový“ nebo na tlačítko „Nový“ v nástrojové liště
  • přímo z Průzkumníka využitím Rozšíření Průzkumníka
  • metodou přetáhni a pusť

Tvorba nového archivu z hlavního okna PowerArchiveru

Chcete-li vytvořit v PowerArchiveru nový archiv, klikněte v nástrojové liště na tlačítko „Nový archiv“.

Tím se otevře dialogové okno. Napište název archivu který chcete vytvořit. Toto dialogové okno pracuje stejně jako standardní okno Windows Uložit. Zobrazí se názvy již existujících archivů ve vybrané jednotce a adresáři, což vám pomůže vybrat ještě nepoužitý název.

Z nabídky „Uložit jako typ“ můžete vybírat mezi těmito formáty: ZIP, 7-Zip, CAB, LHA (LHA), TAR, ISO, BH (BlakHole) nebo zálohovací skript PowerArchiveru (.PBS).

Chcete-li vytvořit archiv TAR.GZ nebo TAR.BZ2, musíte nejprve vybrat TAR při tvorbě nového souboru a později při výběru souborů k přidání do archivu zvolte „GZIPed TAR“ nebo „BZIPed TAR“ v nabídce kompresních metod.

Jakou kompresi zvolit?

Ve většině případů doporučujeme použít kompresi ZIP. Je poměrně rychlá a většina uživatelů již má programy, které dovedou ZIP soubory otevřít. Novější verze Windows (Windows ME, 2000, XP, 2003, Vista atd.) už samy od sebe podporují ZIP a CAB kompresi, takže když někomu pošlete ZIP nebo CAB archiv, máte takřka zaručeno, že ho bude umět otevřít.

Formát 7-Zip

Zvláště pro archivaci velkých souborů však doporučujeme také formát 7-Zip, protože nabízí nejúčinnější kompresi ze všech archivních formátů, které PowerArchiver podporuje. Další informace o formátu 7-Zip najdete zde.

Navigation