Vypalování disků z ISO obrazů

Úvodem

Nástroj „Vypálit disk z ISO souboru“ umožňuje vypálit předem připravný „obraz“ uložený ve formátu ISO na konkrétní zapisovatelné médium.

Budete-li chtít tento nástroj použít, klikněte v nabídce „Vypalování“ na položku „Vypálit disk z ISO obrazu…“. V následujícím okně máte tyto možnosti:

  • ISO obraz“ - zde vyberte obraz ve formátu ISO, podle kterého chcete disk vypálit.
  • „Vypalovačka“ - zde vyberte zapisovací mechniku, ve které se má disk vypálit. Musí jít o CD/DVD/Blu-Ray vypalovačku, automaticky je vybraná první taková mechanika v počítači.
  • „Rychlost“ - zde nastavte, jakou rychlostí se má vypalovat. Údaj má význam pouze pro zápis a nijak neovlivňuje, jak rychle bude později možné vypálené médium číst. Ověřte si, že médium, na které chcete vypalovat, zvolenou rychlost podporuje - často dokáže mechanika vypalovat větší rychlostí, než pro jakou je médium vyrobeno (vypálíte-li médium vyšší rychlostí, nebude čitelné).
  • „Aktualizovat“ - v seznamu vypalovaček se objeví jen ty, ve kterých je vloženo vhodné zapisovatelné médium. Jestliže jste při spuštění PowerArchiver Burneru neměli takové médium ve vypalovačce vloženo, aktualizujte po jeho vložení tímto tlačítkem seznam vypalovaček.
  • „Před zápisem vymazat obsah přepisovatelného média“ - zaškrtněte v případě, že vypalujete na přepisovatelné („rewritable“, „RW“) médium a chcete případný stávající obsah přepsat novým. PowerArchiver nejprve smaže cokoliv, co je na médiu vypáleno z dřívějška, a teprve pak vypálí - na teď již prázdné přepisovatelné médium - vybrané soubory.

Tip

  • Potřebujete-li s obsahem disku, jehož obraz máte uložený v ISO souboru, pracovat jen na svém lokálním počítači, nemusíte ho vůbec vypalovat. S využitím funkce „Virtuální disk“ obraz jednoduše připojte jako virtuální diskovou mechaniku - ušetříte jedno zapisovatelné médium a čas strávený vypalováním.
Navigation