Asociace Windows

Microsoft definoval slovo „asociovat“ následovně:

Je to identifikace souboru dle jeho přípony (koncovky) pro přiřazení k určité aplikaci. Když spustíte soubor s takovouto příponou, bude automaticky použita správná aplikace.

Windows například standardně asociují soubory .WRI s aplikacemi Write nebo WordPad, soubory .TXT s aplikací Poznámkový blok. Většina instalací programů pro Windows vytváří asociace. Word pro Windows například vytváří asociace pro soubory .DOC, zatímco PowerArchiver vytváří asociace pro soubory s koncovkou .ZIP (a dalšími formáty archivů které PowerArchiver podporuje).

PowerArchiver, Můj počítač, Průzkumník Windows a Správce souborů používají asociace stejným způsobem. Když dvakrát kliknete na soubor s registrovanou asociovanou příponou, je spuštěna asociovaná aplikace, která soubor otevře.

PowerArchiver používá asociace když dvakrát kliknete na souboru v hlavním okně PowerArchiveru a když používáte funkci Prozkoušet. PowerArchiverovo příslušenství Prozkoušet získává asociaci při aktualizaci programové skupiny Prozkoušet ze dvou důvodů: aby zobrazil správnou ikonu pro každý soubor a aby se ujistil že se příslušná aplikace po dvojitém kliknutí na ikoně spustí.

Asociace můžete přidávat, upravovat a pozměňovat pomocí záložky „Typy souborů“ v dialogovém okně „Možnosti složky“ v Tomto počítači nebo Průzkumníku. Vyberte „Možnosti“ z menu „Zobrazit“ nebo „Možnosti složky“ z menu „Nástroje“ (záleží na vaši verzi Windows), pak klikněte na záložku „Typy souborů“.

Navigation