Hromadná (dávková) tvorba archivů

Úvod

Nástroj PowerArchiveru pro hromadnou tvorbu archivů umožňuje archivovat velké objemy souborů do samostatných archivů. Můžete přidat soubory nebo adresáře k dávkovému zabalení do ZIPu, vybrat kompresi a PowerArchiver bude archivovat každý soubor do samostatného archivu. Takže pokud přidáte 10 souborů do seznamu, PowerArchiver vytvoří 10 odlišných archivů podle nastavení, které si zvolíte. Funkce je dostupná také z nabídky „Nástroje“.

Nastavení

 • Výběr souborů a archivů k přidání - Jak můžete vidět, jsou zde oddělená tlačítka „Přidat soubor“ a „Přidat adresář“. Použitím těchto tlačítek můžete vybrat soubory a adresáře, které budou hromadně zazipovány. Jakmile vyberete soubory a/nebo adresáře, tak budou přidány do seznamu souborů a zobrazeny. Pokud chcete odstranit objekt ze seznamu, jednoduše jej vyberte a klikněte na tlačítko „Odstranit“. Když přidáte adresář do seznamu, všechny soubory uvnitř tohoto souboru budou hromadně zazipovány. Používejte tlačítko „Přidat adresář“ s rozmyslem - pokud totiž přidáte váš adresář Program files, tak vytvoříte tisíce archivů.
 • Cílový adresář - vyberte umístění pro vaše archivy:
  • Aktuální adresář souborů - umístí archivy do stejného adresáře jako původní soubory.
  • Vlastní adresář - můžete vybrat vlastní adresář, kam budou umístěny všechny archivy.
 • Cílový formát - vyberte formát, který chcete použít pro své archivy.
  • Komprese - vyberte kompresi, kterou chcete použít v závislosti na zvoleném cílovém formátu.
 • Sdružovat soubory ze stejné složky do stejného archivu - soubory z každého vybraného adresáře se spakují do samostatného archivu pojmenovaného po původním adresáři. Je-li vybráno více adresářů, vytvoří se více archivů.
 • Spakovat podadresáře do samostatných archivů - soubory z každého podadresáře vybraných adresářů se spakují do samostatného archivu.

Až budete hotovi s nastavením, klikněte na „Spustit“ k zahájení hromadné tvorby ZIP.

Navigation