Přidávání souborů do archivu

Úvodem

Úplně základní informace najdete v kapitole „Rychlý návod - přidání souborů do archivu“.

Tato kapitola vysvětluje, jak přidávat soubory do archivu přes standardní dialogové okno Přidat.

Existují však i další způsoby, jak přidat soubor(y) do archivu:

 • Přímo z Průzkumníka, jak je popsáno v kapitole „Integrace do prostředí Windows“.
 • Přetažením, jak je popsáno v kapitole „Přidávání souborů do archivu přetažením“.

Přidávání souborů do archivu

Chcete-li do archivu přidat soubory, klikněte na tlačítko „Přidat“ v nástrojové liště nebo vyberte „Přidat…“ z nabídky „Akce“ (platí pro tradiční/klasické uživatelské rozhraní). Tím otevřete dialogové okno Přidat.

Existuje několik způsobů, jak soubory přidat:

 • Můžete vybrat soubory a adresáře ze seznamu jako při tvorbě nového archivu. Více souborů vyberete standardními metodami (držení kláves „Shift“ nebo „Ctrl“).

Podrobný přehled voleb

Zde najdete podrobný seznam voleb dostupných ve standardním dialogovém okně Přidat, které se použivá při vytváření nových archivů a při přidávání souborů do archivů existujících.

Záložka Výběr:

 • Seznam souborů - zde vybíráte soubory a adresáře, které se mají přidat do archivu.
 • Akce
  • „Přidat (a nahradit) soubory“ - přidá všechny vybrané soubory do archivu.
  • „Přesunout soubory“ - jako „přidat (a nahradit) soubory“, ale po zaarchivování souborů smaže originály z disku.
  • „Aktualizovat existující soubory“ - aktualizuje soubory, které jsou již v archivu a mají stejný název jako soubory přidávané.
  • „Aktualizovat (a přidat) soubory“ - podobné jako „aktualizovat existující soubory“, ale navíc přidá do archivu ty soubory, které v něm ještě nejsou.
 • Algoritmus - pro ZIP archivy
  • „nejvhodnější“ - podle přípony pakovaného souboru automaticky zvolí nejvhodnější pakovací algoritmus. Až o 50% účinnější komprese než při použití algoritmu Deflate. Kompatibilní pouze s programy PowerArchiver 2010 a WinZip 12.
  • „Deflate“ - nejběžnější pakovací algoritmus kompatibilní se všemi programy, které dokážou pracovat s formátem ZIP.
  • „LZMA“ - účinný pakovací algoritmus, až o 50% účinnější než algoritmus Deflate. Kompatibilní pouze s programy PowerArchiver 2010, WinZip 12 a 7-Zip.
  • „BZ2“ - o něco málo účinnější algoritmus než Deflate. Kompatibilní s řadou programů, nikoli však se všemi.
  • „PPMd“ - algoritmus optimalizovaný pro pakování textů. Kompatibilní pouze s programy PowerArchiver 2010, WinZip 12 a 7-Zip.
  • „Wavpack“ - algoritmus optimalizovaný pro bezeztrátovou kompresi WAV souborů. Kompatibilní pouze s programy PowerArchiver 2010 a WinZip 12.
  • „uložit bez komprese“ - bez jakéhokoli pakování pouze zkopíruje soubory do archivu.
 • Algoritmus - pro 7-ZIP archivy
  • „nejvhodnější“ - podle přípony pakovaného souboru automaticky zvolí nejvhodnější pakovací algoritmus.
  • „LZMA“ - účinný pakovací algoritmus, vyžaduje hodně paměti (až 750 MB).
  • „PPMd“ - algoritmus optimalizovaný pro pakování textů.
  • „uložit bez komprese“ - bez jakéhokoli pakování pouze zkopíruje soubory do archivu.
 • Komprese
  • „Ultra“ - nejúčinnější, ale zároveň nejpomalejší komprese. Při použití „nejvhodnějšího“ nebo „LZMA“ algoritmu může vyžadovat až 750 MB operační paměti.
  • „Maximum“ - vyvážená kombinace účinné komprese při rozumných nárocích na operační paměť (při použití „nejvhodnějšího“ nebo „LZMA“ algoritmu vyžaduje 400 MB operační paměti).
  • „Normální / Rychlá / Super rychlá“ - nastavení upřednostňující rychlost komprese před účinností. Malé nároky na operační paměť.
 • Šifrování (pouze pro ZIP, 7-Zip a BH archivy)

Možnosti u ZIP archivů

 • „vypnuto“ - vypíná šifrování ZIP archivů.
 • „PK 2.04g“ - vytváří šifrovaný ZIP archiv podle standardu PKZip 2.04g. Bude s ním sice umět pracovat skoro každý program, ale použitá šifra bude velmi slabá a bude snadné ji prolomit.
 • „AES - 128 bitů“ - vytváří archivy šifrované metodou AES s klíčem o délce 128 bitů, se kterými umí pracovat pouze moderní ZIP programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx ad.).
 • „AES - 192 bitů“ - vytváří archivy šifrované metodou AES s klíčem o délce 192 bitů, se kterými umí pracovat pouze moderní ZIP programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx ad.).
 • „AES - 256 bitů“ - vytváří archivy šifrované metodou AES s klíčem o délce 256 bitů, se kterými umí pracovat pouze moderní ZIP programy (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx ad.).

Možnosti u 7-Zip archivů

 • „vypnuto“ - vypíná šifrování 7-Zip archivů.
 • „AES - 256 bitů“ - vytváří archivy šifrované metodou AES s klíčem o délce 256 bitů.

Poznámka: S archivy zašifrovanými podle standardu PK 2.04g sice dokáže pracovat prakticky libovolný program, nicméně kvůli slabému šifrování je poměrně snadné heslo rozluštit. Jde-li vám o skutečnou bezpečnost, používejte šifrování .PAE nebo AES (nikoliv však oboje najednou - pouze jedno z nich). Další informace o bezpečném šifrování najdete zde. Profily/Fronta

 • „Profil“ - umožňuje vybrat celou sadu nastavení uloženou dříve jako tzv. pakovací profil. Jestliže jste si zatím žádný pakovací profil přes „Konfigurace > Pakovací profily“ nevytvořili, použije PowerArchiver profil implicitní. Další informace o pakovacích profilech najdete zde.
 • „Přidat do fronty“ - přidá akci do fronty úloh PowerArchiveru. Chcete-li používat frontu úloh, musíte mít spuštěný PowerArchiver Starter. Pokusíte-li se přidat do fronty novou úlohu, přestože není PowerArchiver Starter spuštěný, zobrazí se varování a PowerArchiver nabídne možnost Starter spustit.

Další nastavení

 • „Včetně podadresářů“ - přidá všechny soubory v podadresářích zvoleného adresáře.
 • „Včetně systémových a skrytých souborů“ - přidá i soubory označené ve Windows jako 'systémové' nebo 'skryté'. Standardně zapnuto.
 • „Zapsat přímo do ZIPu“ - umožňuje přidat soubory do existujícího ZIP archivu přímo, bez použití dočasného adresáře. Tato funkce je velmi užitečná při manipulaci s velkými archivy.
 • „Vytvořit kompaktní archiv“ - umožňuje při pakování do formátu 7-Zip vytvořit tzv. kompaktní (angl. solid) archiv. Všechna data ukládaná do kompaktního archivu, bez ohledu na skutečný počet zdrojových souborů, se při pakování považují za jeden velký soubor, což zvyšuje účinnost komprese. Kompaktní archivy však normálně není možné aktualizovat ani měnit jejich obsah. Chcete-li aktualizovat nebo měnit obsah kompaktního 7-Zip archivu, musíte mít v „Konfigurace > Různé“ zaškrtnutou volbu „Umožnit transparentní aktualizaci 7-ZIP archivů“. Archivy ve formátu CAB jsou vždy kompaktní, u formátu 7-Zip si můžete vybrat.
 • „Po zabalení archiv zašifrovat do .PAE“ - po dokončení komprese spustí nástroj Zašifrovat soubor (.pae).

Cesty k souborům

- určuje, jak se mají ukládat informace o cestách k souborům:

 • „Uložit částečné cesty“ - PowerArchiver ukládá cesty jako relativní k adresáři nebo adresářům vybraným k archivaci. (např. vyberete-li k archivaci adresář C:\temp\, ve kterém je podadresář disk se souborem popis.txt, uloží se u souboru popis.txt relativní cesta jako „disk\“)

POZOR: Ukládáte-li částečné cesty a vyberete k archivaci jen jediný adresář, PowerArchiver se bude chovat, jako kdybyste místo něj vybrali všechny soubory a podadresáře v něm. Jestliže vám nevyhovuje, můžete toto chování změnit v „Konfigurace > Různé > Ukládat relativní cestu běžným způsobem“.

 • „Uložit úplné cesty“ - PowerArchiver ukládá úplné cesty ke všem souborům. (např. vyberete-li k archivaci adresář C:\temp\, ve kterém je podadresář disk se souborem popis.txt, uloží se u souboru popis.txt úplná cesta, tj. „temp\disk\“)
 • „Neukládat cesty“ - PowerArchiver neukládá žádnou informaci o cestách k souborům. Máte-li v různých vybraných adresářích soubory se stejným jménem, PowerArchiver vás na to upozorní, protože pak tuto volbu nelze použít.

Záložku Možnosti budou asi používat hlavně pokročilejší uživatelé:

Odeslat

 • „Vypálit na CD/DVD/Blu-Ray…“ - po přidání vybraných souborů vypálí archiv na CD, DVD nebo Blu-Ray médium.
 • „Nahrát na FTP Server…“ - po přidání vybraných souborů nahraje archiv na FTP server.
 • „Odeslat emailem“ - po přidání vybraných souborů pošle prostřednictvím vašeho poštovního klienta archiv elektronickou poštou.

Rozdělení na několik

disků umožňuje vytvářet vícesvazkové archivy (pouze u formátu ZIP a 7-ZIP). Rozdělování nabízí následující možnosti kontroly velikosti jednotlivých svazků:

 • „Automaticky“ - PowerArchiver si sám vyžádá novou disketu vždy po zaplnění diskety předešlé.
 • „Vlastní“ - umožňuje ručně zvolit velikost svazků; velikost zadáváte v kilobajtech (kB). Hodnoty zadávejte do políčka „maximální velikost svazku“.
 • „Nerozdělovat“ - PowerArchiver se nepokusí vytvořit vícesvazkový archiv.
 • „Maximální velikost svazku“ - umožňuje zadat délku svazku děleného archivu (pouze je-li zvoleno „Vlastní“ dělení).

Mód

 • „PkZip 4.5“ - vytváří vícesvazkové archivy podle standardu PkZip 4.5, se kterými umí pracovat novější verze všech oblíbených kompresních utilit. názvy svazků: test.zip.zip, test.zip.z01, test.zip.z02 atd.
 • „PkZip/PA 7.0“ - vytváří vícesvazkové archivy kompatibilní s PkZipem a PowerArchiverem 7.xx. názvy svazků: test.zip, test.z01, test.z02, etc.
 • „PowerArchiver (starší verze) kompatibilní“ - vytváří archivy kompatibilní s PowerArchiverem 6.xx nebo starším. Poslední soubor musí být otevřen, aby PowerArchiver rozeznal rozdělený archiv. Tato volba je doporučena pouze tehdy, když potřebujete poslat dělený soubor někomu, kdo má PowerArchiver 6.xx nebo starší. názvy svazků: test001.zip, test002.zip, atd.
Navigation