Fronta úloh

Úvodem

PowerArchiver nabízí uživateli možnost vytvořit frontu úloh, které se následně provádějí „na pozadí“. Díky frontě úloh může uživatel najednou zadat větší počet požadovaných operací a dál normálně pracovat s počítačem, zatímco se jednotlivé úlohy provádějí jedna po druhé (kdyby se úlohy prováděly všechny najednou, mohlo by to zvýšit zatížení procesoru/počítače natolik, že by na delší dobu přestal reagovat).

Jak fronta funguje?

Frontu úloh v PowerArchiveru můžete používat dvěma způsoby:

  • „Používat frontu pro všechny úlohy“ - chcete-li do fronty zařazovat všechny úlohy, zaškrtněte v „Možnosti“ > „Konfigurace“ > „Fronta úloh“ příslušné nastavení (nastavení se dá změnit také tehdy, když kliknete na ikonku PowerArchiver Starteru v oznamovací oblasti pravým tlačítkem). Do fronty se pak budou zařazovat všechny operace typu spakovat, rozbalit a zálohovat.
  • „Nezařazovat do fronty soubory kratší než:“ - zadáte-li přes „Možnosti“ > „Konfigurace“ > „Fronta úloh“ minimální délku souboru, budou se do fronty zařazovat jen operace se soubory delšími než je nastavený limit. Tato možnost se hodí v případě, že chcete menší archivy vytvářet a rozbalovat okamžitě, aniž byste museli čekat na dokončení časově náročných operací zařazených do fronty dříve.
  • „Přidat do fronty“ - jestliže v kterémkoli dialogu typu Přidat/Rozbalit/Zálohovat zaškrtnete políčko „Přidat do fronty“, příslušná operace se zařadí do fronty úloh. Naopak v případě, že zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, operace do fronty zařazena nebude, a to ani tehdy, máte-li v konfiguraci nastaveno „Používat frontu pro všechny úlohy“.

Upozornění: Má-li fronta úloh fungovat, musí být spuštěný PowerArchiver Starter. Jestliže uživatel zvolí jakoukoli operaci související s frontou úloh a PowerArchiver Starter spuštěný není, zobrazí PowerArchiver varování a nabídne možnost PowerArchiver Starter spustit.

Navigation