Zobrazování vlastností archivu

Obecné informace

Položka menu „Vlastnosti“ v nabídce PowerArchiveru „Soubor“ zobrazí dialogové okno s formátem archivu, plným názvem souboru, aktuální velikostí souboru (v bytech), počet souborů v archivu, průměrný kompresní poměr a datum, kdy byl soubor naposledy upraven. Navíc je zobrazena informace o tom, která verze PowerArchiveru byla použita k vytvoření archivu a je nutná k jeho rozbalení. Také je zobrazen stav šifrování.

Poznámka:

Ne všechny informace jsou k dispozici u všech typů archivních souborů.

Navigation