Tisk seznamu souborů v archivu

Tisk seznamu souborů do souboru

Chcete-li vytisknou seznam souborů v archivu do textového nebo HTML souboru, vyberte „Vytisknout seznam souborů… do TXT (nebo HTML) dokumentu“ z nabídky „Soubor > Vytisknout seznam souborů…“.

Sloupce zobrazené v okně PowerArchiveru se vytisknou seřazené podle aktuálního klíče.

Tisk seznamu souborů v tiskárně

V případě, že chcete vytisknout seznam souborů v archivu v tiskárně, vyberte položku „Tisk seznamu souborů > do dokumentu HTML“. PowerArchiver vytvoří HTML soubor a automaticky jej otevře ve vašem prohlížeči. Poté můžete k vytištění použít standardní funkci vašeho prohlížeče.

Navigation