Plánování automatického zálohování

Úvod

V každé modernější verzi Windows má uživatel k dispozici tzv. Plánovač úloh, který umožňuje naplánovat automatické spuštění/provedení určité akce v předem stanoveném okamžiku. Plánovač úloh se dá velmi dobře využít ke spouštění zálohovacích skriptů programu PowerArchiver (.PBS).

Verze Professional

Verze Professional má vlastní plánovač, který umožňuje plánovat automatické zálohování přímo z prostředí PowerArchiveru. Níže uvedené informace proto využijí pouze uživatelé verze Standard.

Naplánování zálohy

Automatické spuštění zálohovacího skriptu naplánujete takto:

  • Krok 1. Přes Start > Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Naplánované úlohy otevřete okno Naplánované úlohy.
  • Krok 2. Kliknutím na „Přidat naplánovanou úlohu“ spusťte Průvodce naplánovanou úlohou.
  • Krok 3. Při výběru úlohy klikněte na tlačítko „Procházet“, vyhledejte předem připravený zálohovací skript (.PBS), jehož spuštění chcete naplánovat, a klikněte na „Otevřít“.
  • Krok 4. Pokračujte zadáním názvu úlohy a času, kdy se má zálohování spustit.
  • Krok 5. Nakonec zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Poznámka: ujistěte se, že jsou zadané údaje správně - uživatelé dělají při plánování úloh nejvíce chyb právě v tomto kroku (POZOR! naplánovaná úloha se nespustí, není-li zadáno heslo!)
  • Krok 6. Na závěr se objeví přehled všech zadaných údajů. Kliknutím na tlačítko „Dokončit“ ukončíte Průvodce a přidáte naplánovanou úlohu do seznamu.

Naplánovaná úloha by se měla objevit v seznamu „Naplánované úlohy“. Chcete-li se ujistit, že je všechno v pořádku, klikněte pravým tlačítkem na název úlohy a zvolte „Spustit“. Tím naplánovanou úlohu spustíte okamžitě, takže budete moci sledovat, zda všechno probíhá tak, jak jste si představovali.

Nemůžete ve Windows najít Plánovač úloh?

Jestliže z jakéhokoliv důvodu není Plánovač úloh nainstalovaný, přidejte si ho do systému dodatečně přes Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy > Přidat nebo odebrat součásti systému.

Navigation