Rychlý Průvodce

Klikejte postupně na jednotlivá témata, abyste se naučili základy PowerArchiveru:

Každé okno Průvodce popisuje jednu operaci, můžete chtít zkusit určité věci s PowerArchiverem, abyste mu lépe porozuměli. Můžete procházet Průvodcem tak rychle jak budete chtít.

Poznámka: Tento Průvodce přistupuje k tématům prostřednictvím hlavního okna PowerArchiveru. Při vysvětlování základů práce s programem předpokládá, že používáte tradiční/klasické uživatelské rozhraní - používáte-li „moderní“ uživatelské rozhraní, můžete přepnout na tradiční/klasické kliknutím na tlačítko „Uživatelské rozhraní“ na kartě „Nástroje“. Nejde o jediný způsob, jak PowerArchiver efektivně používat. Například můžete používat PowerArchiver k odzipování souborů, aniž byste opustili Tento počítač nebo Průzkumníka. Jakmile se seznámíte se základními operacemi popisovanými v tomto průvodci, určitě si přečtěte kapitolu „Tipy a Triky“.

Navigation