Vypalování souborů

Úvodem

Nástroj „Vypálit soubor(y)“ umožňuje vypálit libovolný soubor či soubory na zapisovatelné CD, DVD nebo Blu-Ray médium. Umí přidávat data na dosud neuzavřená, byť již zčásti zaplněná média (tzv. „multisession“ disky) a umí vypalovat také bootovací disky, které mohou sloužit ke spuštění počítače např. v případě havárie pevného disku.

Budete-li chtít tento nástroj použít, klikněte v nabídce „Vypalování“ na položku „Vypálit soubor(y)…“. V následujícím okně máte tyto možnosti:

Možnosti vypalování

 • „Mechanika“ - zde vyberte mechaniku, ve které se má disk vypálit. Musí jít o CD/DVD/Blu-Ray vypalovačku, automaticky je vybraná první taková mechanika v počítači.
 • „Rychlost“ - zde nastavte, jakou rychlostí se má vypalovat. Údaj má význam pouze pro zápis a nijak neovlivňuje, jak rychle bude později možné vypálené médium číst. Ověřte si, že médium, na které chcete vypalovat, zvolenou rychlost podporuje - často dokáže mechanika vypalovat větší rychlostí, než pro jakou je médium vyrobeno (vypálíte-li médium vyšší rychlostí, nebude čitelné).
 • „Aktualizovat“ - v seznamu vypalovaček se objeví jen ty, ve kterých je vloženo vhodné zapisovatelné médium. Jestliže jste při spuštění PowerArchiver Burneru neměli takové médium ve vypalovačce vloženo, aktualizujte po jeho vložení tímto tlačítkem seznam vypalovaček.
 • „Název disku“ - zde zadejte název disku, který chcete vypalovat (tento název se bude posléze zobrazovat např. v Průzkumníku Windows).
 • „Pokračovat v disku s více oddíly“ - tuto volbu je nutné zaškrtnout v případě, že budete vypalovat na zapisovatelný disk, na kterém už nějaká data jsou. Při čtení se totiž pracuje pouze s daty uloženými v naposledy vypáleném oddílu („session“). Kdybyste tuto volbu nezaškrtli, původní data by byla „ztracena“.
 • „Neuzavírat disk (umožnit zápis dalších oddílů)“ - tuto volbu zaškrtněte v případě, že chcete, aby se na médium dalo zapisovat i později. Ponecháte-li bez zaškrtnutí, PowerArchiver disk tzv. „uzavře“ (nadále na něj už nepůjde zapisovat, i kdyby na něm fyzicky ještě volné místo bylo).
 • „Před zápisem vymazat obsah přepisovatelného média“ - zaškrtněte v případě, že vypalujete na přepisovatelné („rewritable“, „RW“) médium a chcete případný stávající obsah přepsat novým. PowerArchiver nejprve smaže cokoliv, co je na médiu vypáleno z dřívějška, a teprve pak vypálí - na teď již prázdné přepisovatelné médium - vybrané soubory.
 • „Po vypálení zkontrolovat vypálené soubory“ - zaškrtněte, chcete-li si být jisti, že budou všechny soubory správně vypálené a čitelné. PowerArchiver po vypálení porovná původní soubory s vypálenými a případné chyby nahlásí.

Možnosti bootování (pouze pro pokročilé uživatele)

 • „Vytvořit bootovací disk“ - vypálí disk, ze kterého bude možné počítač „nabootovat“ (tedy rovnou spustit operační systém).
 • „Boot. obraz“ - soubor se základním zaváděcím kódem, který se provádí hned na začátku bootování (stará se o spuštění operačního systému).

Seznam složek/souborů k vypálení

 • „Vybrané soubory/složky“ - pomocí tlačítek „Přidat složky…“ (přidává najednou celé složky) a „Soubory…“ (přidává jednotlivé soubory) postupně přidáváte do svého projektu data, která chcete vypálit. Chcete-li některý soubor či složku z projektu vymazat, označte ji v seznamu a klikněte na „Odstranit“. Chcete-li začít sestavovat nový projekt úplně od začátku, klikněte na „Odstranit vše“.

Tip

 • PowerArchiver Burner můžete použít např. k vypálení cédéčka pro svůj MP3 přehrávač. Jednoduše MP3 skladby jednu po druhé přidejte do projektu a klikněte na „Vypálit“. Váš MP3 přehrávač automaticky písničky na vypáleném disku rozezná a přehraje. Roztřídíte-li si jednotlivé skladby do složek, bude se vám v nich při přehrávání lépe orientovat.
Navigation