Starter PowerArchiver

Wprowadzenie

Starter PowerArchiver jest aplikacją umieszczoną w zasobniku systemowym która umożliwia Kolejkowanie w PowerArchiver, a także jest szybszą metodą uruchamiania PowerArchiver.

Jak to działa?

Raz uruchomiony Starter PowerArchiver jest stale obecny w zasobniku systemowym i uruchamia się za każdym razem wraz z systemem.

Opcje dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonie Startera PowerArchiver:

„Uruchom PowerArchiver” - Klikając tą opcję uruchomisz PowerArchiver. Również podwójne kliknięcie na ikonie Startera PowerArchiver spowoduje uruchomienie PowerArchiver.

 • „Pokaż kolejkę” - Otwiera okno kolejki które pokazuje postęp wykonywania aktualnie zakolejkowanych zadań
  • „Usuń” - Usuwa zaznaczone operacje (nie można usunąć operacji aktualnie wykonywanych).
  • „Do góry” - Przesuwa zaznaczone operacje o jedno miejsce w górę (nie można przesunąć operacji aktualnie wykonywanych).
  • „Na dół” - Przesuwa zaznaczone operacje o jedno miejsce w dół (nie można przesunąć operacji aktualnie wykonywanych).
  • „Zamknij” - Zamyka okno kolejki.
 • „Zawsze używaj kolejkowania” - Włącza/wyłącza kolejkowanie w PowerArchiver 2007, dla dodawania, rozpakowywania i tworzenia kopii. To jest ta sama opcja jak w oknie Konfiguracja. Zaznaczenie/odznaczenie opcji „Dodaj do kolejki” w oknach Dodaj/Rozpakuj/Kopia spowoduje pominięcie ustawień tej opcji.
 • „Bieżące pliki” - Pokazuje 5 ostatnio używanych plików.
 • „Bieżące kopie” - Pokazuje 5 ostatnio używanych kopii.

Jak włączyć Starter PowerArchiver

Gdy instalujesz PowerArchiver 2007, masz udostępnioną opcje do włączenia Startera PowerArchiver. Jeśli nie zrobiłeś tego, lub wyłączyłeś w czasie późniejszym, możesz to zmienić poprzez uruchomienie pliku PASTARTER.EXE z katalogu gdzie jest zainstalowany PowerArchiver 2007. Dodatkowo PowerArchiver zapyta się czy uruchomić Startera PowerArchiver gdy wybierzesz opcję „Dodaj do kolejki” w oknie Dodaj/Rozpakuj/Kopia.

Jak wyłączyć Startera PowerArchiver

Jeśli chcesz wyłączyć Startera PowerArchiver, kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie Startera w zasobniku systemowym i wybierz Zamknij. Starter PowerArchiver zada pytanie czy chcesz zamknąć go i czy chcesz wyłączyć Startera na stałe.

Uwaga: Aby zminimalizować zasoby wykorzystywane przez Startera PowerArchiver został on napisany w języku typu asemblera: zminimalizowano rozmiar (179 kB plik na dysku, a 64 kB w instalatorze) i zasobożerność (tylko 784 kB pamięci).

Navigation