Přidání souborů do archivu

Po vytvoření archivu TUTOR2.ZIP a zobrazení dialogového okna „Přidat“ vyberte soubory nebo adresáře, které chcete do archivu přidat a stiskněte tlačítko „Přidat“.

Video Tutorial

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-0D0A_B2z6I

Pak se objeví ukazatel průběhu, na kterém budete moci sledovat, jak se jednotlivé soubory přidávají do archivu. S PowerArchiverem bude možné opět pracovat, až pakování skončí.

Pokud si přejete zastavit přidávání, jen klikněte na „Zrušit“ v ukazateli průběhu a když se objeví potvrzovací dialog, klikněte na „Ne“. Avšak toto může mít za následek poškozený archiv a nedělejte to, ledaže by to bylo absolutně nutné.

Dalším způsobem, jak přidat soubory je přetáhnout je z Průzkumníka Windows nebo z plochy do PowerArchiveru.

Navigation