Wybór skórki PowerArchiver (plik .PSF)

Wprowadzenie

PowerArchiver obsługuje skórki które całkowicie zmieniają wygląd PowerArchiver. Obsługa skórek jest dokonywana za pomocą plików .PSF , które mogą zawierać skórkę interfejsu, paska narzędziowego, ikon i kilku ustawień interfejsu.

Jak używać skórek?

PowerArchiver jest dostarczany z kilkoma skórkami do których możesz uzyskać dostęp z menu „Opcje> Skórki”, lub przez kliknięcie prawego przycisku myszy na pasku narzędzi i wybranie „Skórki”. Możesz również przeglądać i pobierać inne skórki on-line. Aby uzyskać dostęp do tych skórek, kliknij „Pobierz skórki…” z menu „Pomoc” lub po prostu kliknij tutaj aby się przenieść bezpośrednio do strony PowerArchiver. Aby pobrać wybrana skórka, kliknij prawym klawiszem myszy na nazwie skórki i wybierz „Zapisz element docelowy jako…”. Gdy pojawi się okno dialogowe Zapisz, zapisz ten plik na swoim komputerze i otwórz go poprzez dwukrotne kliknięcie na nim. PowerArchiver zainstaluje tą skórkę i będziesz mógł jej użyć w poziomu PowerArchiver.

Jak stworzyć swoją własną skórkę?

Aby uzyskać pomoc w tworzeniu własnych skórek (.PSF), proszę odwiedzić naszą stronę http://www.powerarchiver.com/skins/ . Będziesz tam miał dostęp do najświeższych informacji o tworzeniu własnej skórki i dzieleniu się nią z innymi.

Uwaga:

Możesz wybrać opcje skórki poprzez wybranie „Skórki & Pasek narzędziowy” w menu „Opcje> Konfiguracja”. W tym miejscu możesz wybrać bieżącą skórkę paska narzędziowego i interfejsu.

Navigation