Komentarze ZIP

Wprowadzenie

Możesz utworzyć, edytować i podglądać komentarze archiwów ZIP w PowerArchiver. Użyj opcji „Komentarz…” z menu „Akcja” aby uruchomić okno dialogowe Komentarz (tylko dla archiwów ZIP).

Komentarz jest opcjonalnym tekstem zawartym w archiwum ZIP. Może on być przeglądany, tworzony, edytowany lub usuwany przy użyciu okna dialogowego Komentarz. Po prostu napisz tekst, wklej go ze schowka lub wprowadź z pliku.

Opcje

  • „Zamknij” - służy do zapisania wszystkich wprowadzonych zmian i zamknięcia okna.
  • „Wyczyść” - usuwa bieżący komentarz.
  • „Wstaw z pliku” - pozwala wprowadzić w pole komentarza tekst wprost z innego pliku.
  • „Czcionka” - pozwoli wybrać czcionkę. To nie oddziałuje na archiwum, ale jest zapisywane w preferencjach PowerArchiver do przeglądania komentarzy.
  • „Pokaż komentarz podczas otwierania archiwum ZIP” - wyświetla komentarz archiwum automatycznie gdy jest otwierane archiwum.

Ponadto przez zaznaczenie „Pokaż komentarz podczas otwierania archiwum ZIP” w „Opcje> Konfiguracja> Różne”, komentarz będzie pojawiał się na dole okna PowerArchiver. Jest to użyteczne gdy pracujesz z wieloma archiwami ZIP zawierającymi komentarze.

Navigation