Tworzenie nowego archiwum

Informacje ogólne

Aby uzyskać podstawowe informacje, proszę przeczytać sekcję „Kurs skrócony - Tworzenie nowego archiwum”.

Jest kilka różnych metod tworzenia nowego archiwum:

  • W programie PowerArchiver przez wybór z menu „Plik> Nowe archiwum” lub przycisk „Nowy”
  • Prosto z Eksploratora Windows, opisane w sekcji Rozszerzona powłoka Eksploratora
  • Używając metody Przeciągnij i upuść

Tworzenie nowego archiwum w głównym oknie PowerArchiver

Aby utworzyć nowe archiwum, wybierz „Nowe archiwum…” z menu „Plik”.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowe archiwum. Wpisz nazwę archiwum które chcesz utworzyć. Okno to działa jak standardowe okno dialogowe Zapisz w Windows. Nazwy istniejących archiwów w wybrany katalogu zostaną wyświetlone na liście plików aby pomóc wybrać nazwę archiwum która jeszcze nie istnieje.

Z listy „Zapisz jako typ”, możesz wybierać pomiędzy następującymi formatami: ZIP, CAB, LHA (LHZ), TAR, BH (BlakHole) lub Skrypty Automatycznej Kopii PowerArchiver.

Jeśli chcesz utworzyć archiwum TAR.GZ lub TAR.BZ2, musisz najpierw wybrać TAR i utworzyć archiwum a następnie podczas wyboru plików do dodania do archiwum wybrać „GZIPTar” lub „BZIPTar” jako metodę kompresji.

Jakiej użyć kompresji?

Zdecydowanie polecamy używanie kompresji ZIP w większości przypadków. Jest ona całkiem szybka i wielu użytkowników posiada programy które potrafią obsługiwać format ZIP. Jednakże, jeśli potrzebujesz lepszej kompresji (mniejszy rozmiar archiwum), CAB jest lepszym wyborem. Kompresja CAB jest znacznie wolniejsza, ale osiąga najlepszy współczynnik kompresji ze wszystkich formatów obsługiwanych przez PowerArchiver i jest bardzo zbliżona lub nawet lepsza niż ACE lub RAR.

Format 7-Zip

Polecamy stosowanie formatu 7-Zip, szczególnie jeśli kompresujesz duże pliki gdyż format ten oferuje najlepszą kompresję ze wszystkich formatów obsługiwanych przez PowerArchiver. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o 7-Zip.

Navigation