Wypakowywanie wielu archiwów

Wprowadzenie

PowerArchiver zawiera użyteczne narzędzie „Grupowe rozpakowywanie” służące do rozpakowania wielu archiwów w tym samym czasie. Wybierz „Grupowe rozpakowywanie…” z menu „Narzędzia” i zobaczysz okno dialogowe Grupowe rozpakowywanie z następującymi opcjami:

 • Przyciski „Dodaj pliki”, „Dodaj katalog” i „Usuń” - umożliwiają dodanie i usunięcie plików i katalogów z listy archiwów do rozpakowania.
 • Docelowy katalog - opcje:
  • „Rozpakuj do” - pozwala ręcznie wprowadzić docelowy katalog do rozpakowania (jeśli katalog nie istnieje, zostanie utworzony gdy Grupowe rozpakowywanie zostanie uruchomione) albo wybrać żądany katalog przy pomocy standardowego okna przeglądania.
  • „Rozpakuj do nazwa\podkatalog” - spowoduje, że PowerArchiver rozpakuje każde archiwum do oddzielnego katalogu o nazwie takiej jak nazwa archiwum.
 • Opcje:
  • „Nadpisuj istniejące pliki” - spowoduje nadpisanie plików które istnieją w docelowym katalogu i maja taką sama nazwę jak pliki w archiwum, bez informowania o tym użytkownika.
  • „Nie uwzględniaj ścieżki” - gdy jest zaznaczone, PowerArchiver nie rozpakuje informacji o ścieżce do plików zawartych w archiwum. Domyślnie opcja ta jest nie zaznaczona.
  • „Otwórz katalog po rozpakowaniu” - otworzy katalog w którym zostały rozpakowane archiwa w Eksploratorze Windows.

Po zaznaczeniu wszystkich potrzebnych opcji kliknij przycisk „Rozpakuj” aby rozpakować wybrane archiwa.

Uwaga:

Możesz rozpakowywać wiele archiwów z poziomu okna Eksploratora Windows! Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

Navigation