Profile Kompresji

Wprowadzenie

Wprowadzone w PowerArchiver 2004, profile kompresji ułatwią wielokrotne używanie najczęściej stosowanych ustawień kompresji.

Jak to działa?

Używanie Profili kompresji jest bardzo proste i intuicyjne. Mogą być wybrane z menu rozwijanego w każdym oknie Dodaj PowerArchiver, zostanie wtedy zastosowany dany zestaw ustawień kompresji do archiwów tworzonych w tym oknie. Proszę zwrócić uwagę, że PowerArchiver pokazuje tylko profile odpowiednie dla wybranego formatu kompresji.

Jak dodać swój własny profil

Gdy instalujesz po raz pierwszy PowerArchiver, zostaną utworzone domyślne profile kompresji dla każdego formatu. Te profile nie mogą być usunięte i są na stałe zapisane w PowerArchiver. Możesz dodać nowy profil w oknie Konfiguracja> Profile Kompresji. Opcje tam dostępne są takie same jak opcje dostępne w oknie Dodaj. Dodatkowo PowerArchiver pokazuje tylko opcje które mają zastosowanie w przypadku wybranego formatu.

Edycja profili

Są dwie metody edycji profili kompresji:

  • Okno Konfiguracja - Możesz edytować swoje profile w oknie Konfiguracja> Profile Kompresji.
  • Okno Dodaj - Wszystkie zmiany jakie zrobisz w ustawieniach wybranego profilu w oknie Dodaj będą zapisane, powoduje to łatwiejsze edytowanie tych ustawień z poziomu PowerArchiver. Możesz to zrobić nawet z poziomu menu kontekstowego w Rozszerzonej powłoce Eksploratora bez uruchamiania głównego okna programu PowerArchiver!
Navigation