Używanie opcji Wypakuj

Wprowadzenie

Opcja Wypakuj w PowerArchiver umożliwia bardzo łatwe uruchamianie plików zawartych w archiwum lub rozpakowanie archiwum i dodanie plików w nim zawartych do „Programy” w menu Start.

Opcja Wypakuj zasadniczo wypakowuje wszystkie pliki z archiwum do wyspecyfikowanego katalogu, tworzy grupę ze skrótami do tych plików w menu Start i otwiera ją w oknie Eksploratora Windows. Równocześnie w tle PowerArchiver otwiera okno dialogowe z pytaniem czy chcesz usunąć sprawdzone pliki. Jest to bardzo korzystne do rozpakowania aplikacji które nie mają swojego instalatora.

Używanie opcji Wypakuj

Najpierw musisz otworzyć archiwum, które chcesz wypakować. Gdy archiwum jest otworzone kliknij przycisk „Wypakuj” lub wybierz „Wypakuj…” z menu „Akcja” (można również użyć „SHIFT+C”).

Opcje

Okno dialogowe Wypakuj pojawia się z kilkoma różnymi opcjami:

  • „Katalog” - możesz wybrać docelowy katalog poprzez ręczne wpisanie go w polu „Katalog” lub przez wybranie go z listy. Jest to lokalizacja gdzie zostaną wypakowane pliki.
  • Opcje Wypakuj:
    • „Nazwa grupy” - tutaj możesz wpisać nazwę grupy jak będzie utworzona w menu Start.
    • „Maksimum skrótów” - ustala maksymalną ilość tworzonych skrótów (ikon) w menu Start.
    • „Twórz skróty tylko dla programów i dokumentów” - przez zaznaczenie tej opcji, zapewnisz sobie, że skróty będą utworzone tylko dla programów i dokumentów. Jest to domyślna opcja.
    • „Otwórz grupę po Wypakowaniu” - Otwiera katalog w Eksploratorze Windows.

Gdy już skończysz ustawianie opcji kliknij „OK” aby kontynuować.

Navigation