Dodawanie plików do archiwum

Po utworzeniu pliku TUTOR2.ZIP i wyświetleniu okna „Dodaj”, wybierz pliki lub katalogi które chcesz dodać do archiwum i kliknij przycisk „Dodaj”.

Video Tutorial

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-0D0A_B2z6I

Teraz jesteś ponownie w głównym oknie PowerArchiver, ale nie możesz nic zrobić dopóki PowerArchiver nie skończy kompresować i dodawać wybrane pliki do archiwum. Gdy kompresja zostanie zakończona, możesz znowu pracować z PowerArchiver.

Jeśli chcesz zatrzymać proces dodawania plików, po prostu kliknij przycisk „Anuluj” a gdy zostanie wyświetlone okno z pytaniem czy chcesz kontynuować, kliknij przycisk „Nie”. Może to spowodować uszkodzenie archiwum, i nie powinieneś tego robić dopóki to nie jest absolutnie konieczne.

Innym sposobem dodania plików do archiwum jest przeciągnięcie ich z Eksploratora Windows lub z Pulpitu do PowerArchiver.

Navigation