Używanie Harmonogramu Zadań z Windows

Wprowadzenie

Harmonogram Zadań jest programem Microsoftu który jest rozprowadzany z większością wersji systemu Windows. Jest on używany do ustalenia terminarza różnych zadań, które chcesz uruchamiać bez własnego udziału. Jest on bardzo przydatnym narzędziem przy użyciu go razem ze Skryptami Automatycznej Kopii PowerArchiver (.PBS).

Wersja Pro

Licencja wersji Pro włącza bezpośrednią obsługę Harmonogramu WIndows w oknie PowerArchivera. Poniższe informacje mają zastosowanie dla użytkowników wersji Standard.

Ustawienie tworzenia kopii

Harmonogram Zadań jest najczęściej umieszczony w „Menu Start> Programy> Akcesoria> Narzędzia Systemowe> Harmonogram Zadań (w wersji XP Zaplanowane Zadania)”.

Poniżej jest instrukcja jak ustawić tworzenie kopii przy użyciu skryptu .PBS za pomocą Menadżera Zadań:

  • Krok 1. Kliknij na „Menu Start> Programy> Akcesoria> Narzędzia Systemowe> Harmonogram Zadań”. Harmonogram Zadań zostanie otworzony.
  • Krok 2. Kliknij na „Dodaj zaplanowane zadanie”. Kreator Harmonogramu Zadań zostanie uruchomiony.
  • Krok 3. Kliknij „Przeglądaj”. Znajdź plik Skryptu Kopii PowerArchiver (.pbs) który chcesz zaplanować i kliknij „Otwórz”.
  • Krok 4. Następnie wprowadź nazwę zadania oraz okres kiedy ma być ono wykonywane.
  • Krok 5. Wprowadź użytkownika i hasło jeśli jest ono potrzebne do uruchomienia skryptu.

Uwaga: upewnij się, że podałeś te dane prawidłowo, gdyż jest to najczęstsza przyczyna błędów.

  • Krok 6. Ostatnie okno pokaże wszystkie opcje ustawione w Harmonogramie Zadań. Kliknij „Zakończ” aby sfinalizować ustawienia wykonywania kopii.

Powinieneś teraz widzieć listę zadań w Harmonogramie Zadań. Aby upewnić się, że wprowadziłeś wszystko prawidłowo, kliknij prawym klawiszem myszy na zadaniu i wybierz „Uruchom”. Spowoduje to uruchomienie wykonywania kopii i będziesz mógł zobaczyć czy wszystko przebiega prawidłowo.

Wskazówka

Powinieneś wybrać opcję „Tryb dyskretny przy uruchamianiu z poziomu Windows” w Kreatorze Automatycznej Kopii PowerArchiver. Wtedy kopia zostanie wykonana całkowicie bez twojego udziału.

Nie możesz znaleźć Harmonogramu Zadań?

Jeśli z jakichś powodów Harmonogram Zadań nie został zainstalowany podczas instalacji Windows, idź do „Instalator systemu Windows” w „Dodaj/Usuń programy” w „Panelu Sterowania” i zainstaluj go.

Navigation