Nagrywanie plików na płytę

Wstęp

Narzędzie to pozwala na nagrywanie plików na nośniki CD/DVD/Blu-Ray. Obsługuje import sesji i tworzenie nośników rozruchowych.

Aby uruchomić to narzędzie, kliknij „Nagraj pliki” w menu „Nagrywarka” w głównym oknie PowerArchivera. Dostępne będą nastepujące opcje:

Opcje nagrywania:

 • „Napęd” - pozwala wybrać nagrywarkę. Domyślnie wybrany jest pierwszy dostępny napęd.
 • „Prędkość” - pozwala wybrać prędkość zapisu. Upewnij się, czy nośnik obsługuje zapis z prędkością, jaką wybrałeś. Jeśli nagrywarka obsługuje wyższe prędkości niż nośnik i wybierzesz taką prędkość, nagrana płyta nie będzie nadawać się do użytku.
 • „Odśwież” - odświeża listę napędów. Może się przydać, jeśli nośnik w napędzie umieściłeś dopiero po uruchomieniu narzędzia do nagrywania.
 • „Etykieta” - podaj etykietę dla nowoutworzonej płyty.
 • „Użyj poprzedniej seesji” - automatycznie importuje listę plików ostatniej sesji. Zastępuje ona listę, którą utworzyłeś, więc aby oszczędzić sobie ponownego dodawania plików do listy, jeśli zamierzasz użyć tej opcji i ją potem modyfikować, zacznikj od importu.
 • „Utwórz płytę wielosesyjną” - tworzy płytę, na której będzie można kontynuować nagrywanie. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, PowerArchiver zamknie sesję i do płyty nie będzie można już „dograć” żadnych danych.
 • „Wymaż płytę przed zapisem” - czyści nośnik wielokrotnego użytku

Opcje rozruchowe: - (dla zaawansowanych)

 • „Utwórz płytę rozruchową” - tworzy płytę, którą można wykorzystać do rozruchu komputera.
 • „Obraz rozruchowy:” - pozwala wybrać obraz do wykorzystania.

Opcje listy plików:

 • „Lista plików” - osobne przyciski „Dodaj plik” i „Dodaj folder” pozwalają wybrać pliki i foldery do nagrania. Aby usunąć obiekt z listy, zaznacz go i kliknij „Usuń” albo „Usuń wszystkie” jeśli chcesz wyczyścić listę.

Wskazówka

 • Płyty audio nie nagrasz, ale możesz tworzyć płyty z mp3 - traktuj je jak każde inne pliki. Jeśli posortujesz muzykę do folderów, łatwiej będzie Ci ją znaleźć w odtwarzaczu.
Navigation