Drukowanie listy plików w archiwum

Drukowanie listy plików do pliku

Aby wydrukować listę plików w archiwum do pliku tekstowego lub HTML, wybierz „Drukuj listę plików … do dokumentu TXT (lub HTML)” z menu „Plik”.

Kolumny pokazywane w głównym oknie PowerArchiver będą zapisane z zastosowaniem aktualnie używanego sortowania.

Wydruk listy plików

W przypadku jeśli chcesz wydrukować listę plików zawartych w archiwum, wybierz „Drukuj listę plików> do dokumentu HTML”. PowerArchiver utworzy plik HTML i automatycznie otworzy go w domyślnej przeglądarce. Możesz użyć standardowych metod drukowania w przeglądarce.

Navigation