Zaawansowane opcje ścieżki rozpakowywania

Wprowadzenie

Samorozpakowujące się archiwa (SFX) ZIP i CAB tworzone w PowerArchiver mają predefiniowane zaawansowane opcje ścieżki rozpakowywania („Domyślny katalog „Rozpakuj do””). Jest to szczególnie przydatne jeśli zamierzasz wykorzystywać SFX do instalowania oprogramowania.

Predefiniowane ustawienia mogą być używane zarówno w Twórz .EXE jak i w Kreatorze SFX w polu „Domyślny katalog „Rozpakuj do””.

Opcje - ścieżki - rozpakowywania

Stała Opis Typowa lub przykładowa ścieżka %temp% - Katalog tymczasowy użytkownika - C:\WINDOWS\TEMP %temp-unique% - Unikalny katalog tymczasowy - C:\WINDOWS\TEMP\~SFX345A %win% - Katalog zawierający Windows - C:\WINDOWS %winsys% - Katalog systemowy Windows - C:\WINDOWS\SYSTEM %PROG% - Katalog z Programami - C:\Program Files %DOCS% - Katalog z dokumentami użytkownika - C:\Moje Dokumenty %DESKTOP% - Katalog Pulpitu użytkownika - C:\Windows\Pulpit %FONTS% - Katalog z czcionkami - C:\Windows\Fonts

Możesz również używać wpisów w Rejestrze. W tym przypadku użyj znaku „pipe” ( | ) aby utworzyć podkatalog.

Przykłady

  • Domyślny katalog „Rozpakuj do”: %prog%\PowerArchiver\Skins
  • Najczęściej: C:\Program Files\PowerArchiver\Skins
  • Domyślny katalog „Rozpakuj do”: %temp%\~test
  • Najczęściej: C:\Windows\Temp\~test)
  • Domyślny katalog „Rozpakuj do”: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFilesDir|MySoftware
  • Najczęściej: C:\Program Files\Common Files\MySoftware

Ważne informacje przy używaniu linii komend po rozpakowaniu

W przypadku gdy używasz zaawansowanych opcji ścieżki rozpakowywania razem z poleceniami linii komend, musisz użyć specjalnej opcji ”{p}” w linii komend aby zasygnalizować modułowi SFX PowerArchivera gdzie znajdzie rozpakowane pliki.

Przykład

  • Domyślny katalog „Rozpakuj do”: %temp-unique%
  • Polecenie linii komend: {p}\setup.exe
  • Wyjaśnienie: Opcja ta uruchomi program setup.exe z unikalnego katalogu tymczasowego.
Navigation