Szyfrowanie (pliki .pae)

Wprowadzenie

Opcja szyfrowania w PowerArchiver używa plików .pae. Używając narzędzia szyfrowania w PowerArchiver możesz zabezpieczyć dane na swoim komputerze przy użyciu najbardziej skutecznych formatów szyfrowania aktualnie używanych. Jest to szczególnie korzystne gdy potrzebujesz przesłać ważne dane przez e-mail lub FTP. Dodatkowo PowerArchiver jest zdolny do inteligentnej obsługi plików PAE, jeśli zaszyfrujesz archiwum (takie jak ZIP lub CAB, lub jakikolwiek inny obsługiwany format), PowerArchiver będzie te archiwa traktował jak przezroczyste do czasu następnego otworzenia pliku .pae.

Aby uruchomić narzędzie, wybierz „Koduj plik” z menu „Narzędzia”.

W oknie dialogowym Szyfruj, musisz zrobić kilka rzeczy:

  • „Plik źródłowy” - wybór pliku który zamierzasz szyfrować. możesz wybrać dowolny plik, jaki sobie życzysz, ale my zalecamy stosowanie tylko dla archiwów ponieważ PowerArchiver może je inteligentnie obsługiwać
  • „Plik docelowy” - wprowadź nazwę i lokalizację przyszłego zaszyfrowanego pliku.
  • „Metoda” - PowerArchiver obsługuje 5 różnych metod szyfrowania łącznie z Rijndael - AES (domyślnie) będąca najbardziej bezpieczną. Zalecamy używanie metody Rijndael do szyfrowania od czasu gdy została ona wybrana jako Advanced Encryption Standard (AES) [Zaawansowany Standard Szyfrowania]. Kliknij tutaj aby znaleźć więcej informacji na stronie Rijndael AES.
  • „Usuń oryginalny plik po zaszyfrowaniu” - gdy opcja ta jest zaznaczona, pliki które zostaną zaszyfrowane (pliki źródłowe) zostaną usunięte po zaszyfrowaniu.

Po wybraniu opcji kliknij „Szyfruj” aby zakończyć proces szyfrowania plików. PowerArchiver zapyta cię o hasło i musisz podać je dwa (2) razy. Proszę zapamiętać, że jest bardzo WAŻNE abyś nie zapomniał hasła. NIE będziesz mógł użyć pliku jeśli zapomnisz hasło. Nie ma żadnej metody odzysku zapomnianego hasła.

Ponieważ PowerArchiver nie kompresuje danych w pliku PAE, zalecamy używanie PAE razem z archiwizowanie aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Rady i wskazówki dotyczące szyfrowania

  • PowerArchiver potrafi inteligentnie obsługiwać archiwa zawarte w plikach PAE. Jeśli otworzysz plik PAE zawierający archiwum, jak na przykład „example.zip”, PowerArchiver otworzy w tle archiwum i pozwoli na obsługę archiwum tak jak normalnego pliku ZIP. Gdy zmienisz lub zaktualizujesz archiwum, PowerArchiver zapyta czy chcesz zaktualizować zaszyfrowany plik .pae. Proszę zapamiętać, że jeśli odpowiesz „NIE”, twoje zmiany nie będą zapisane. Możesz również wyłączyć przezroczystość szyfrowanych archiwów w „Opcje> Konfiguracja> Różne”.
  • Menadżer Haseł PowerArchiver może zapamiętać hasła do szyfrowanych plików. Opcja ta jest domyślnie wyłączona ale jeśli pracujesz w bezpiecznym środowisku i używasz plików PAE tylko do przesyłania plików przez Internet to możesz ją aktywować aby nie potrzebować wprowadzać hasła za każdym razem kiedy pracujesz z szyfrowanym plikiem. Możesz to zrobić w „Opcje> Konfiguracja> Menadżer Haseł”.
  • Możesz stworzyć pliki PAE w tym samym czasie gdy tworzysz nowe archiwum. Po prostu zaznacz „Koduj archiwum po kompresji” w oknie Dodaj, w zakładce Opcje. PowerArchiver pokaże okno szyfrowania od razu po wykonaniu kompresji z domyślnymi ustawieniami.
  • Możesz używać Rozszerzonej Powłoki Eksploratora do szyfrowania plików przy pomocy jednego kliknięcia myszą. Aby to zrobić możesz zaktywować polecenie „Szyfruj” w „Konfiguracja> Rozszerzenie Eksploratora” albo użyć Kompresja + Opcje i zaznaczyć „Szyfruj archiwum (.PAE)”.
Navigation