Dodawanie pliku do archiwum metodą przeciągnij i upuść

Jedną z metod dodania plików do archiwum jest metoda przeciągnij i upuść:

  1. Najpierw wybierz w oknie Eksploratora Windows lub Mój Komputer, pliki które chcesz dodać.
  2. Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy, przesuń (przeciągnij) pliki nad okno PowerArchiver.
  3. Zwolnij przycisk myszy aby upuścić pliki do archiwum.

Uwaga:

Aby dodać kilka plików do archiwum używając metody przeciągnij i upuść, zaznacz najpierw wszystkie pliki w oknie Mój Komputer lub w Eksploratorze Windows a następnie przeciągnij je do otwartego archiwum.

Navigation