Główne okno PowerArchiver

Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, uruchom program PowerArchiver klikając ikonę „PowerArchiver 2007” umieszczoną w folderze „PowerArchiver 2007” (Menu Start > Programy > PowerArchiver 2007). Powinieneś teraz zobaczyć główne okno programu PowerArchiver.

Video Tutorial

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HMYX-qxv1Ic

Główne okno programu PowerArchiver zawiera trzy podstawowe elementy:

  • Menu - pozwala nawigować po funkcjach PowerArchiver.
  • Pasek narzędziowy - pozwala na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji PowerArchiver.
  • Lista plików - wyświetla informacje o każdym pliku zawartym w otwartym archiwum. Lista plików może być wyświetlana w dowolnej kolejności z wieloma opcjami sortowania. Aby zmienić kolejność kolumn, po prostu przeciągnij nagłówek kolumny w nowe miejsce. Aby zmienić porządek sortowania, kliknij na nagłówku kolumny według której chcesz sortować.
Navigation