Testowanie archiwum

Możesz przetestować archiwum w PowerArchiver przy pomocy dwóch różnych metod.

W głównym oknie PowerArchiver:

  • Użyj komendy „Testuj…” z menu „Akcja” aby przetestować integralność otwartego archiwum. Po zakończeniu operacji zostanie wyświetlone okno z rezultatem operacji.

Używając rozszerzonej powłoki Eksploratora:

  • Możesz udostępnić opcję „Testuj” w menu podręcznym poprzez zaznaczenie opcji „Testuj” w „Opcje> Konfiguracja> Rozszerzenie Eksploratora”. Po tym będziesz mógł kliknąć prawym klawiszem myszy na jednym lub kilku różnych archiwach w Eksploratorze Windows i wybrać „Testuj” aby je przetestować.
Navigation