Używanie Kreatora SFX

Wprowadzenie

PowerArchiver zawiera Kreatora SFX który pomaga w utworzeniu samorozpakowujących się archiwów (SFX) w kilku prostych krokach.

Aby uruchomić kreatora SFX wybierz „Narzędzia> Kreator SFX”.

Krok 1. Tworzenie SFX

Najpierw, „Wpisz nazwę i ścieżkę dla pliku SFX”. Możesz użyć przycisku przeglądania aby wybrać docelowy katalog i wprowadzić nazwę nowego archiwum SFX. To powinien być nowy (nieistniejący) plik.

Krok 2. Wybieranie plików i katalogów do dodania do SFX

Teraz musisz wybrać pliki które chcesz dodać do samorozpakowującego się archiwum:

 • „Lista plików” - jak widzisz są oddzielne przyciski „Dodaj plik” i „Dodaj katalog”. Przy użyciu tych przycisków możesz wybrać pliki i katalogi które chcesz włączyć do archiwum SFX. Gdy tylko wybierzesz pliki i/lub katalogi, zostaną one dodane do Listy plików i będą na niej wyświetlone. Jeśli chcesz usunąć element z listy, po prostu zaznacz go i kliknij przycisk „Usuń”.
 • „Włączaj podkatalogi” - jeśli będzie nie zaznaczone, podkatalogi katalogu zawartego na Liście plików nie będą dodane do archiwum SFX.

Gdy już dodasz pliki, kliknij przycisk „Następny” aby kontynuować.

Krok 3. Konfiguracja opcji kompresji

Pojawi się nowy ekran zawierający opcje kompresji.

Jeśli chcesz, możesz od razu kliknąć przycisk „Następny”, gdyż zmiana żadnej z tych opcji nie jest niezbędna. W takim przypadku zostaną użyte opcje domyślne.

 • „Format kompresji” - możesz wybrać pomiędzy ZIP, CAB i 7-Sip. ZIP jest szybsze a 7-Zip silniejsze. Jeśli ważny jest rozmiar archiwum, powinieneś wybrać 7-Zip dla plików ponad 1 MB a CAB SFX dla plików poniżej 1 MB.
 • „Kompresja” - wybierz poziom kompresji z listy „Kompresja”. Zalecamy używanie Maksymalnej kompresji aby otrzymać najmniejszy możliwy plik.
 • „Ochrona hasłem” - ochrona hasłem twojego archiwum SFX (opcja ta jest możliwa tylko dla archiwów ZIP).
 • Jeśli wybierzesz tą opcję, proszę się upewnić, że zapamiętasz hasło, aby móc później otworzyć archiwum SFX.
 • „Zapisz względną ścieżkę” - zapisuje względną ścieżkę do plików zawartych w archiwum, w przeciwnym wypadku zapisywana jest pełna ścieżka.
 • „Włączaj ukryte i systemowe pliki” - włącza pliki systemowe i ukryte do twojego archiwum SFX, jeśli je zaznaczyłeś i dodałeś do Listy plików w poprzednim kroku.
 • „Pytaj o wykonanie i testowanie utworzonego archiwum SFX” - pytanie użytkownika o przetestowanie utworzonego archiwum SFX.

Gdy już zaznaczyłeś wszystkie potrzebne opcje, możesz kontynuować przez kliknięcie przycisku „Następny”.

Krok 4. Opcje SFX

Poniżej są informacje o różnych opcjach Kreatora SFX:

Uwaga: Możesz pominąć konfigurowanie tych opcji i użyć wartości domyślnych przez kliknięcie przycisku „Następny”.

 • „Domyślny katalog „Rozpakuj do”” - jest to domyślny katalog gdzie będą umieszczane pliki podczas rozpakowywania archiwum. Jeśli wybierzesz „Katalog tymczasowy”, pliki będą rozpakowane do domyślnego katalogu tymczasowego systemu Windows. Możesz wpisać tutaj nazwę innego katalogu.
 • „Konflikt plików” - wybór opcji nadpisywania plików o takich samych nazwach.
 • „Nagłówek” - nagłówek ten będzie wyświetlany gdy użytkownik uruchomi samorozpakowujące się archiwum.
 • „Polecenia linii komend do wykonania po rozpakowaniu” - wprowadź nazwę pliku do automatycznego uruchomienia po rozpakowaniu archiwum (na przykład SETUP.EXE). Jeśli trzeba użyć parametrów (na przykład, SETUP.EXE /net), musisz rozdzielić nazwę programu i parametry przy użyciu znaku „pipe” (|) (SETUP.EXE|/net). Jeśli jest więcej niż jeden parametr, nie potrzebujesz dodawać więcej znaków „pipe” (na przykład, SETUP.EXE|/net /test).
 • Uwaga: Ta opcja jest przeznaczona tylko dla zaawansowanych użytkowników. Nie musisz jej konfigurować aby utworzyć samorozpakowujące się archiwum.
 • „Pokaż informacje o pomyślnym ukończeniu” - pozwala włączać i wyłączać informację dla użytkownika o rozpakowaniu wszystkich plików.
 • „Nie pytaj użytkownika przed rozpakowywaniem” - opcja ta umożliwia utworzenie samorozpakowującego się archiwum które rozpakuje się bez ingerencji użytkownika. Ostrzeżenie: Gdy opcja ta jest zaznaczona, użytkownik nie zobaczy okna dialogowego informującego o rozpakowywaniu archiwum. Zdecydowanie odradzamy zaznaczania tej opcji, gdyż jest ona przeznaczona tylko dla zaawansowanych użytkowników.
 • „Usuń pliki po wykonaniu linii komend” - usuwa pliki które zostały wypakowane z archiwum po wykonaniu poleceń z linii komend. Opcja ta jest dostępna tylko gdy używana jest opcja „Uruchom linię komend po wypakowaniu”.
 • „Ukryj opcje nadpisywania” - ukrywa przed użytkownikiem możliwość konfigurowania preferencji związanych z nadpisywaniem plików.
 • „Ukryj listę plików” - ukrywa listę plików w samorozpakowującym się archiwum, tak więc użytkownik nie może zobaczyć jakie pliki są w archiwum.

Po dostosowaniu wszystkich opcji według swoich preferencji, możesz kontynuować poprzez kliknięcie przycisku „Następny”. Kolejny ekran pokaże podsumowanie wszystkich wybranych opcji. Aby kontynuować kliknij przycisk „Twórz SFX”.

Więcej informacji

Więcej informacji o archiwach SFX znajdziesz w sekcji SFX.

Uwaga:

Powinieneś zawsze przetestować samorozpakowujące się archiwum przed jego rozpowszechnieniem. PowerArchiver umożliwia przeprowadzenie testu zaraz po utworzeniu archiwum SFX.

Navigation