Okno klienta FTP

Wstęp

Okno klienta FTP w PowerArchiverze pozwala na łączenie się z serwerami FTP. Mimo iż jego głównym zadaniem jest ułatwienie obsługi kopii zapasowych, możesz używać go do większości zadań normalnego klienbta FTP. Obsługuje on wznawianie pobierania i wysyłania, profile FTP, dziennik zdarzeń itp.

Jak go włączyć?

 • Interfejs klasyczny: Widok > Okna > Okno FTP.
 • Interfejs nowoczesny: kliknij ikonę FTP w zakłądce Opcje.

Opcje okna FTP

 • „Profile” - w liście rozwijanej możesz wybrać, dodać lub modyfikować profil. Profile te używane są w całym programie PowerArchiver. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o profilach FTP.
 • „Serwer” - Podaj nazwę serwera ft
 • „Użytkownik” - podaj nazwę użytkownika do zalogowania się na tym serwerze.
 • „Hasło” - podaj hasło dla podanego użytkownika serwera.
 • „Port” - podaj port serwera FTP. Domyślny port dla FTP to 21, ale może być on różny dla niektórych serwerów.
 • „Tryb pasywny” - ustawia pasywny tryb transferu. Pomaga połączyć się z serwerem jeśli jesteś za zaporą ogniową lub ruterem.
 • „Połacz” - łączy z serwerem.
 • „Folder” - pokazuje aktualny folder na serwerze FTP.
 • „Poziom wyżej” - idzie do folderu wyższego rzędu na serwerze FTP.
 • „Nowy folder” - tworzy nowy folder na serwerze FTP.
 • „Rozłącz” - kończy połączenie z serwerem.
 • „Odśwież” - odświeża pokazywaną zawartość folderu.
 • „Stop” - zatrzymuje aktualne zadanie.
 • „Pobierz” - pobiera wybrane pliki/foldery do folderu otwartego w widoku eksploracji. Możesz także przeciągać pliki i foldery lub użyć menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy aby pobierać do jednego z ostatnio używanych folderów (MRU).
 • „Wyślij” - wysyła pliki wybrane w widoku eksploracji do aktualnego folderu na serwerze.
 • „Usuń” - usuwa wybrane pliki/foldery z serwera.
 • „Zmień nazwę” - zmienia nazwy wybranych plików/folderów.
 • „Pozwolenia” - zmienia pozwolenia dla wybranego pliku na serwerze.
 • „Tryb transferu ASCII” - tryb transferu dla plików tekstowych.
 • „Tryb transferu binarny” - tryb transferu dla pozostałych typów plików.
 • „Automatyczny tryb” - PowerArchiver automatycznie wybierze tryb transferu dla każdego pliku.
 • „Dziennik” - pokazuje okno dziennika FTP u dołu okna.
 • „Wybierz widok” - pozwala wybrać sposób pokazywania plików/folderów na serwerze.
 • „Powiększ” - Powiększa okno FTP; przydaje się przy przeglądaniu dużych folderów.

Wskazówki

 • Najpierw wprowadź profile FTP! - Wpisz dane serwerów FTP, których często używasz na listę profili FTP, aby nie musieć ich podawać za każdym razem. Możesz to zrobić klikając przycisk „Profile” w oknie FTP albo w menu „Konfiguracja” > „Profile FTP”. Będą one dostępne w oknie FTP, rozszerzeniach powłoki i menu „Wyślij do…” w głównym oknie PowerArchivera. Tutaj dowiesz się więcej o profilach FTP.
 • Wykorzystuj menu prawego przycisku myszy! - kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pliku/folderze zdalnym otwiera menu kontekstowe pozwalające wybrać folder docelowy z listy ostatnio używanych.
 • Używaj FTP w innych miejscach PowerArchivera - tutaj dowiesz się więcej.
Navigation