Usuwanie plików z archiwum

Załóżmy, że nie potrzebujesz już niektórych plików zawartych w archiwum TUTOR2.ZIP. Aby usunąć pliki z archiwum, kliknij na każdy z plików do usunięcia trzymając wciśnięty klawisz CTRL. Teraz z menu „Akcja” wybierz „Usuń…”. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuń i będzie zaznaczona opcja „Wybrane pliki”. Aby usunąć pliki które zaznaczyłeś, naciśnij Enter lub kliknij na przycisk „Usuń”.

Video Tutorial

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.
Po usunięciu plików przez PowerArchiver, archiwum TUTOR2.ZIP utworzone we wcześniejszym kroku będzie dalej otworzone.

Navigation