Podział na woluminy archiwum ZIP

Wprowadzenie

PowerArchiver zawiera bardzo użyteczne narzędzie podziału archiwum ZIP na wiele woluminów. Jest to korzystne gdy potrzebujesz przesłać archiwum w mniejszych kawałkach poprzez e-mail lub umieścić je na wyjmowalnych nośnikach (dyskietki, CD-R, itp.)

Poniżej jest przegląd opcji:

 • „Pojedyncze archiwum do podziału” - wybierz archiwum które chcesz podzielić na woluminy.
 • „Katalog i nazwa podzielonego archiwum” - wybierz nazwę i położenie wielowoluminowego archiwum które będzie utworzone.
 • „Rozmiar” - wybierz pożądany rozmiar woluminu. Możesz również wpisać swój specyficzny rozmiar (w kB).
 • „Formatuj docelowy dysk przed podziałem” - gdy jest zaznaczone, wyjmowalny nośnik będzie sformatowany zanim PowerArchiver zapisze na nim wolumin.
 • Tryb
  • „Kompatybilny z PkZip 4.5” - tworzy archiwa kompatybilne z formatem PkZip 4.5, możliwe do odczytania przez nowsze wersje wszystkich popularnych programów do archiwizacji. schemat nazw: test.zip.zip, test.zip.z01, test.zip.z02, itd.
  • „Kompatybilny z PkZip/PA 7.0” - tworzy archiwa które są kompatybilne zarówno z formatem PkZip jak i PowerArchiver 7.xx. schemat nazw: test.zip, test.z01, test.z02, itd.
  • „Kompatybilny z PowerArchiver (starsze wersje)” - tworzy archiwa które są kompatybilne z PowerArchiver 6.xx lub wcześniejszym. Ostatni plik musi być otwierany jako pierwszy aby PowerArchiver mógł zorganizować pracę z wielowoluminowym archiwum. Ten tryb jest zalecany tylko wtedy gdy musisz przesłać archiwa do ludzi używających PowerArchiver 6.xx lub wcześniejszych. schemat nazw: test001.zip, test002.zip, itd.

Uwaga

Obydwa narzędzia (łączenia i dzielenia archiwów) obsługują archiwa ZIP do rozmiaru 2GB, w odróżnieniu od reszty funkcji PowerArchiver obsługujących archiwa ZIP bez limitu rozmiaru.

Navigation