Instalacja i deinstalacja PowerArchiver

Środowisko jednostanowiskowe

Instalacja:

Aby zainstalować PowerArchiver, po prostu uruchom plik instalacyjny pobrany z internetu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Deinstalacja PowerArchiver:

Uruchom Panel Sterowania, dwukrotnie kliknij Dodaj/Usuń Programy i dwukrotnie kliknij na liście pozycję PowerArchiver. Deinstalacja PowerArchiver zawiera następujące etapy:

  1. Sprawdzenie czy deinstalacja jest bezpieczna
  2. Usuwanie plików w katalogu PowerArchiver
  3. Usuwanie ikon i skrótów PowerArchiver
  4. Usuwanie wpisów w Rejestrze dokonanych przez PowerArchiver

Środowisko sieciowe

Specjalne instrukcje i instalacje MSI dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników komercyjnych.

Instalacja:

  • Proszę skontaktować się z support@conexware.com aby otrzymać specjalny sieciowy instalator który zawiera opcje dla dyskretnej instalacji oraz więcej instrukcji na temat instalacji PowerArchiver na wielu komputerach poprzez sieć (stosowany gdy w sieci jest 10+ komputerów).
Navigation