Skróty klawiaturowe

Wprowadzenie

PowerArchiver umożliwia wybór różnych opcji w różny sposób. Prawie każda operacja dostępna w PowerArchiver może być uruchomiona wprost z menu. Dodatkowo w PowerArchiver są trzy dodatkowe metody wyboru najczęściej używanych opcji.

Pasek narzędziowy PowerArchiver:

Pasek narzędziowy PowerArchiver umożliwia bezpośredni dostęp do najczęściej używanych opcji przy pomocy jednego kliknięcia. Domyślne przyciski na pasku narzędziowym, po kolei od lewej strony:

 • Przycisk 1 - Nowy - tworzy nowe archiwum
 • Przycisk 2 - Otwórz - otwiera istniejące archiwum
 • Przycisk 3 - Ulubione - łatwy dostęp do najczęściej używanych archiwów
 • Przycisk 4 - Dodaj - dodaje plik(i) do archiwum
 • Przycisk 5 - Rozpakuj - rozpakowuje pliki z archiwum
 • Przycisk 6 - Usuń - usuwa niechciane pliki z archiwum
 • Przycisk 7 - Szyfruj - chroni archiwum przy pomocy szyfrowania pliku
 • Przycisk 8 - Wypakuj - wypakowuje pliki i tworzy dla nich ikony

Aby dodać/usunąć przyciski na pasku narzędziowym, kliknij na nim prawym klawiszem myszy i wybierz „Wybierz przyciski”.

Klawisze skrótu:

Następujące komendy PowerArchiver mogą być uruchomione poprzez wybór odpowiedniej kombinacji klawiszy.

Skrót Zadanie
F1 Uruchamia pomoc
Ctrl + Home Pokazuje okno Rejestracji
Ctrl+NTworzy nowe archiwum
Ctrl+OOtwiera istniejące archiwum
Ctrl+LZamyka archiwum
F7Przenosi archiwum
F8Kopiuje archiwum
Ctrl+Q Przesyła archiwum e-mailem
Ctrl+A Dodaje pliki do archiwum
Del Usuwa pliki z archiwum
Ctrl+H Rozpakowuje pliki z archiwum
Ctrl+Z Podgląd plików w archiwum
Ctrl+P Drukuje listę plików zawartych w archiwum
Ctrl+A Zaznaczenie wszystkich plików na liście
Ctrl+U Odznaczenie wszystkich plików na liście
Ctrl+I Odwrócenie zaznaczenia
Ctrl+F Uruchomienie narzędzia Znajdź
F3 Znajdź następny
Ctrl+D Aktywuje narzędzie UU/XX/MIME
Ctrl+K Aktywacja narzędzia Wypakuj
Ctrl+C Aktywacja narzędzia Konwersji archiwów
Ctrl+E Aktywacja narzędzia Szyfrowania
Ctrl+R Aktywacja narzędzia Naprawy
Ctrl+X Aktywacja Kreatora SFX
Ctrl+P Aktywacja narzędzia Automatycznej Kopii
Ctrl+W Aktywacja narzędzia podziału na woluminy
Ctrl+J Aktywacja narzędzia łączenia woluminów
Ctrl+B Aktywacja Wielokrotnego Archiwum
CTRL+M Aktywacja Wielokrotnego Wypakowywania
Shift+klawisze kursora Przeniesienie kursora i/lub przewinięcie listy
EnterTo samo co podwójne kliknięcie w głównym oknie
Alt+F4Wyjście (zakończenie) PowerArchiver

Menu kontekstowe:

Następujące komendy PowerArchiver są dostępne poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszy i wybór z menu kontekstowego: są trzy menu kontekstowe, jedno jest wyświetlane gdy plik(i) są zaznaczone, inne jest wyświetlane gdy żaden plik nie jest zaznaczony a trzecie menu jest wyświetlane po naciśnięciu prawego klawisza myszy na pasku narzędziowym.

 • W pierwszym menu, można wykonać operacje na wybranych plikach, takie jak Otwórz, Dodaj, Usuń, Rozpakuj, Podgląd, Zaznacz wszystkie, Odwróć zaznaczenie, Właściwości oraz inne operacje na archiwach, takie jak Kontrola pod katem wirusów, Wypakuj i Testuj.
 • W drugim menu można wybrać kryterium sortowania plików na liście oraz wybrać Właściwości.
 • W trzecim menu można wybrać opcje takie jak wyświetlanie tekstu na przyciskach, wyświetlanie lub nie etykiet przycisków, położenie paska narzędziowego i wybór które przyciski maja być widoczne.
Navigation