Kurs skrócony

Wybierz po kolei każdy z tematów kursu aby nauczyć się podstaw Główne okno PowerArchiver

Tak jak jest to przedstawione na każdym z rysunków możesz wykonywać to samodzielnie w PowerArchiver w celu lepszego i szybszego zrozumienia obsługi programu. Możesz przemieszczać się po podręczniku tak szybko lub tak wolno jak tylko chcesz.

Uwaga: Ten podręcznik opisuje główne operacje używane w programie. To nie jest jedyny sposób używania funkcji PowerArchiver. Na przykład możesz używać PowerArchiver do wypakowywania plików z poziomu okna Mój Komputer lub Eksploratora Windows. Tak więc gdy już się dobrze zapoznasz z podstawowymi operacjami opisanym w tej pomocy, przeczytaj sekcję „Rady i wskazówki”.

Navigation